2020-06-23 – VÖKBY Bredband AB bjuder in till informationsmöte i Riddarsalen, Ödeshögs kommun kl 18 och 20

Till dagens datum har 52 st varav 37 permanentboende skickat in beställning. Nu har vi uppnått 37% av målet av permanent boende för att lyckas med projektet.

Vi kommer berätta mer om projektet:

  • Tidplaner
  • Utbyggnadens olika faser
  • Vad som ingår i de olika faserna
  • Svara på era frågor
Då vi valt att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer ber vi dig mejla oss info att du kommer att delta inkl. ett telefonnummer där vi kan nå dig. Mejla oss på fiberanslutning@vokby.se
  • 2020-06-04 Inbjudan möte

 

Uppdatering 2020-04-15 – VÖKBY Bredband AB har beviljats bredbandsstöd!

VÖKBY Bredband AB har beviljats bredbandsstöd. Den 5:e mars mottog vi ett beslut från Länsstyrelsen i Östergötland. Föreningen beviljas stöd till 60 % av bidragsberättigade byggkostnader eller högst 12 725 191 kr för byggnation av ett fibernät i området runt St Åby Ödeshögs kommun. Stödet kommer från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet ska vara klart och avslutat 2022-08-31.

Det är VÖKBY Bredband AB som sökt och fått stödet. VÖKBY kommer att vara byggherre och ägare av det kommande fibernätet. Vi går nu in i nästa fas som inleds med inledande projektering och att säkerställa anslutningsgraden av fastigheter till det blivande fibernätet.

Vi kommer att succesivt publicera information på vår hemsida men även via utskick.

Har ni frågor angående projektet under pågående tid kontakta projektchef Claes-Göran Nilsson 0142-680 610 eller mail claes-goran.nilsson@vokby.se.

VÖKBY Bredband AB

Box 94

595 03  BOXHOLM

Karta översikt ny

Intresseanmälan

‎Frågor och svar

Sidan uppdaterades senast 2020-06-05