2022-11-07

 

VÖKBY Bredband har nu avslutat fiberprojektet Stora Åby. Projektet var väldigt lyckat och vi har anslutit 160 fastigheter till fibernätet.

Projektet blev möjligt tack vare att Vökby Bredband satsade med stöd från Jordbruksverket och EU-bidrag för fibernätsutbyggnad på landsbygden.

Fastigheter som i framtiden vill ansluta sig till fibernätet är välkomna att höra av sig till VÖKBY Bredband.

 

2022-04-22

 

Slutinstallation är klar hos 99 kunder men det återstår 1 st i område nord

Slutinstallation är klar hos 19 kunder men det återstår 12 st i område väst, vi är i gång med att gräva och blåsa dom sista tomterna nu.

Stamgrävningen är slutförd i område mitt, vi är i gång med tomtgrävning nu som tjälen har släppt, slutinstallation är planerad till sommaren.

Grävning av stam och tomt är i gång i område Öst, slutinstallation är planerad till sommaren.

 

 

Detaljplanering innebär: Ansöka tillstånd till trafikverket och Länsstyrelsen. Projektering och skriva avtal med markägare.

Tomtprojektering innebär: Planering av grävningen och installationen på fastigheten som ska anslutas

Hela projektet ska färdigställas till senast 2022-08-31, men kan förlängas vid behov beroende på omständigheter som väder eller oförutsägbara händelser.

 

 

 

 

 

 

Karta översikt ny

Intresseanmälan

‎Frågor och svar

 

2021-12-21

 

Vi är nu klara med grävningen och blåsningen av stam/kundfiber i område nord. Slutinstallation är klar hos 60 kunder men det återstår 30 st i område nord, pga av kylan har vi varit tvungna att pausa slutinstallationer, vi kommer att påbörja igen så snart vädret tillåter.

Grävning i väst är slutförd, vi är nu igång med blåsningen av stam och kundfiber. Efter detta ska installationen i fastigheterna påbörjas, detta är planerad till våren.

Grävning är påbörjad i område Mitt, slutinstallation är planerad till våren.

Detaljplanering/tomtprojektering för området Öst pågår nu, planen är att gräva i början av nästa år

Detaljplanering innebär: Ansöka tillstånd till trafikverket och Länsstyrelsen. Projektering och skriva avtal med markägare.

Tomtprojektering innebär: Planering av grävningen och installationen på fastigheten som ska anslutas

Hela projektet ska färdigställas till senast 2022-08-31, men kan förlängas vid behov beroende på omständigheter som väder eller oförutsägbara händelser.

 

Har du frågor?
Om ni vill veta mer om fiberprojektet hittar ni uppdateringar på VÖKBY Bredbands hemsidas projektsidor (www.vokby.se/projekt). Har ni andra frågor kring projektet är ni välkomna att kontakta projektets kontaktperson Kana Gobalasooriyakumar på telefon 0142-680 616 eller e-post: kana.gobal@vokby.se.

 

 

 

 

 

 

2021-10-04

Vi är nu i slutfasen med grävning i område Nord och blåsningen av stam/kund fibern ska göras i löpet av oktober. Efter detta ska installationen i fastigheterna påbörjas, detta är planerad mellan november och december i år. Ni som bor i område nord kommer att bli kontaktat via mail eller post för inbokning av tid för installationen.

Vi har också börjat att gräva i område Väst. Det detaljplaneras/tomtprojekteras nu i område  Mitt, planen är att börja med grävningen i November. Detaljplanering/tomtprojektering för området Öst pågår nu, planen är att gräva i början av nästa år. Vi planerar för installation/blåsning i område Väst och Mitt i Mars, april och maj. Det planeras för installation/blåsning av område Öst i Maj och Juni.

Detaljplanering innebär: Ansöka tillstånd till trafikverket och Länsstyrelsen. Projektering och skriva avtal med markägare.

Tomtprojektering innebär: Planering av grävningen och installationen på fastigheten som ska anslutas

Upphandling för gräventreprenad, slang, brunnar, fiber blev klar i första kvartal 2021.
Byggnation påbörjades i första kvartalet 2021.

Hela projektet ska färdigställas till senast 2022-08-31, men kan förlängas vid behov beroende på omständigheter som väder eller oförutsägbara händelser.

Har du frågor?
Om ni vill veta mer om fiberprojektet hittar ni uppdateringar på VÖKBY Bredbands hemsidas projektsidor (www.vokby.se/projekt). Har ni andra frågor kring projektet är ni välkomna att kontakta projektets kontaktperson Kana Gobalasooriyakumar på telefon 0142-680 616 eller e-post: kana.gobal@vokby.se.

 

 

 

 

2021-06-23

Vi är nu i gång med grävning i Stora Åby. Vi har börjat i område Nord. Det detaljplaneras/tomtprojekteras nu för grävning i Väst och Mitt, planen är att börja med grävningen i höst. Detaljplanering/tomtprojektering för området Öst ska påbörjas i höst, planen är att gräva i slutet av året. När grävningen börjar att ta slut i områden kommer stam och kundblåsning av fiber att göras. Efter att blåsning är klar så kommer vi att boka tid med dig för slutinstallationen i fastigheten.

Detaljplanering innebär: Ansöka tillstånd till trafikverket och Länsstyrelsen. Projektering och skriva avtal med markägare.

Tomtprojektering innebär: Planering av grävningen och installationen på fastigheten som ska anslutas

Upphandling för gräventreprenad, slang, brunnar, fiber blev klar i första kvartal 2021.
Byggnation påbörjades i första kvartalet 2021.

Hela projektet ska färdigställas till senast 2022-08-31, men kan förlängas vid behov beroende på omständigheter som väder eller oförutsägbara händelser.

Har du frågor?
Om ni vill veta mer om fiberprojektet hittar ni uppdateringar på VÖKBY Bredbands hemsidas projektsidor (www.vokby.se/projekt). Har ni andra frågor kring projektet är ni välkomna att kontakta projektets kontaktperson Kana Gobalasooriyakumar på telefon 0142-680 616 eller e-post: kana.gobal@vokby.se.

 

 

2020-10-30

Efter tilldelningsbeslut av bidraget från Jordbruksverket har VÖKBY Bredband arbetat med att projektera och planera nätets dragning. Vi kommer att dela områden i 4 delar, nord, öst, mitt och väst .

Arbetet pågår med att skriva markavtal, samråd med länsstyrelsen, ansökan till trafikverket i området nord.
Upphandling pågår för gräventreprenad, slang, brunnar, fiber mm.
Byggnation förväntas påbörjas första kvartalet 2021.

Hela projektet ska färdigställas till senast 2022-08-31, men kan förlängas vid behov beroende på omständigheter som väder eller oförutsägbara händelser.

Har du frågor?
Om ni vill veta mer om fiberprojektet hittar ni uppdateringar på VÖKBY Bredbands hemsidas projektsidor (www.vokby.se/projekt). Har ni andra frågor kring projektet är ni välkomna att kontakta projektets kontaktperson Kana Gobalasooriyakumar på telefon 0142-680 616 eller e-post: kana.gobal@vokby.se.

2020-09-07

Bredbandsprojektet St Åby kommer att genomföras enligt plan efter beslut taget  i VÖKBY Bredbands styrelse.

Projektering av sträckningar har påbörjats från Ingvaldstorp till Stora Åby.

Under närtid kommer första delfaktura att skickas ut med betalningstid 30 dagar.

 

2020-09-03 

Till dagens datum har 124 st varav 89 permanentboende skickat in beställning. Nu har vi uppnått 67 % av målet med permanentboende (Behövs 75%) i området för att lyckas med projektet.

Det krävs 11 beställningar till med permanentboende för att nå målet.

 

2020-08-21, Vi förlänger beställningsperioden till 2020-09-10 då vi ej nått tillräcklig anslutningsgrad för att starta projektet.

Till dagens datum har 114 st varav 80 permanentboende beställt anslutning. För att erhålla bidrag från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, vilket är en förutsättning för att genomföra projektet,  behövs 20 antal beställningar till. I beräkningsunderlaget för bidraget ingår enbart permanent boende i projektområdet. I projektet kommer samtliga beställningar att hanteras likvärdigt.

För att komma vidare kommer vi i dagarna att göra ett brev utskick till fastighetsägare och boende i området som ännu ej beställt anslutning. Vi kommer i det utskicket att informera om att vi kommer att erbjuda olika finansieringsalternativ. Erbjudandet gäller även dem som redan beställt och blir möjligt att ta del av i samband med att vi skickar ut orderbekräftelser, under förutsättning att vi når målet om antalet beställningar. Om vi ej uppnår målet kommer projektet troligtvis att läggas ner.

För er som redan beställt, hjälp oss att komma vidare genom att prata med era grannar.

2020-08-04 

Till dagens datum har 108 st varav 79 permanentboende skickat in beställning. Nu har vi uppnått 59 % av målet med permanentboende i området för att lyckas med projektet.

Det krävs 21 beställningar till med permanentboende för att nå målet.

När beställningstiden har gått ut kommer VÖKBY Bredband ta kontakt med de som har skickat in intresseanmälan och kontrollera om man missat att skicka in beställningen.

Fram till den 20 augusti kommer man försöka få till de 75 % av fast boende i området som krävs för att genomföra projektet.

Vi kommer berätta mer om projektet:

  • Tidplaner
  • Utbyggnadens olika faser
  • Vad som ingår i de olika faserna
  • Svara på era frågor
Då vi valt att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer ber vi dig mejla oss info att du kommer att delta inkl. ett telefonnummer där vi kan nå dig. Mejla oss på fiberanslutning@vokby.se
  • 2020-06-04 Inbjudan möte

 

Uppdatering 2020-04-15 – VÖKBY Bredband AB har beviljats bredbandsstöd!

VÖKBY Bredband AB har beviljats bredbandsstöd. Den 5:e mars mottog vi ett beslut från Länsstyrelsen i Östergötland. Föreningen beviljas stöd till 60 % av bidragsberättigade byggkostnader eller högst 12 725 191 kr för byggnation av ett fibernät i området runt St Åby Ödeshögs kommun. Stödet kommer från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet ska vara klart och avslutat 2022-08-31.

Det är VÖKBY Bredband AB som sökt och fått stödet. VÖKBY kommer att vara byggherre och ägare av det kommande fibernätet. Vi går nu in i nästa fas som inleds med inledande projektering och att säkerställa anslutningsgraden av fastigheter till det blivande fibernätet.

Vi kommer att succesivt publicera information på vår hemsida men även via utskick.

Har ni frågor angående projektet under pågående tid kontakta projektchef Claes-Göran Nilsson 0142-680 610 eller mail claes-goran.nilsson@vokby.se.

VÖKBY Bredband AB

Box 94

595 03  BOXHOLM

 

Sidan uppdaterades senast 2020-10-30