2020-09-07

Bredbandsprojektet St Åby kommer att genomföras enligt plan efter beslut taget  i VÖKBY Bredbands styrelse.

Projektering av sträckningar har påbörjats från Ingvaldstorp till Stora Åby.

Under närtid kommer första delfaktura att skickas ut med betalningstid 30 dagar.

 

2020-09-03 

Till dagens datum har 124 st varav 89 permanentboende skickat in beställning. Nu har vi uppnått 67 % av målet med permanentboende (Behövs 75%) i området för att lyckas med projektet.

Det krävs 11 beställningar till med permanentboende för att nå målet.

 

2020-08-21, Vi förlänger beställningsperioden till 2020-09-10 då vi ej nått tillräcklig anslutningsgrad för att starta projektet.

Till dagens datum har 114 st varav 80 permanentboende beställt anslutning. För att erhålla bidrag från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, vilket är en förutsättning för att genomföra projektet,  behövs 20 antal beställningar till. I beräkningsunderlaget för bidraget ingår enbart permanent boende i projektområdet. I projektet kommer samtliga beställningar att hanteras likvärdigt.

För att komma vidare kommer vi i dagarna att göra ett brev utskick till fastighetsägare och boende i området som ännu ej beställt anslutning. Vi kommer i det utskicket att informera om att vi kommer att erbjuda olika finansieringsalternativ. Erbjudandet gäller även dem som redan beställt och blir möjligt att ta del av i samband med att vi skickar ut orderbekräftelser, under förutsättning att vi når målet om antalet beställningar. Om vi ej uppnår målet kommer projektet troligtvis att läggas ner.

För er som redan beställt, hjälp oss att komma vidare genom att prata med era grannar.

2020-08-04 

Till dagens datum har 108 st varav 79 permanentboende skickat in beställning. Nu har vi uppnått 59 % av målet med permanentboende i området för att lyckas med projektet.

Det krävs 21 beställningar till med permanentboende för att nå målet.

När beställningstiden har gått ut kommer VÖKBY Bredband ta kontakt med de som har skickat in intresseanmälan och kontrollera om man missat att skicka in beställningen.

Fram till den 20 augusti kommer man försöka få till de 75 % av fast boende i området som krävs för att genomföra projektet.

Vi kommer berätta mer om projektet:

  • Tidplaner
  • Utbyggnadens olika faser
  • Vad som ingår i de olika faserna
  • Svara på era frågor
Då vi valt att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer ber vi dig mejla oss info att du kommer att delta inkl. ett telefonnummer där vi kan nå dig. Mejla oss på fiberanslutning@vokby.se
  • 2020-06-04 Inbjudan möte

 

Uppdatering 2020-04-15 – VÖKBY Bredband AB har beviljats bredbandsstöd!

VÖKBY Bredband AB har beviljats bredbandsstöd. Den 5:e mars mottog vi ett beslut från Länsstyrelsen i Östergötland. Föreningen beviljas stöd till 60 % av bidragsberättigade byggkostnader eller högst 12 725 191 kr för byggnation av ett fibernät i området runt St Åby Ödeshögs kommun. Stödet kommer från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet ska vara klart och avslutat 2022-08-31.

Det är VÖKBY Bredband AB som sökt och fått stödet. VÖKBY kommer att vara byggherre och ägare av det kommande fibernätet. Vi går nu in i nästa fas som inleds med inledande projektering och att säkerställa anslutningsgraden av fastigheter till det blivande fibernätet.

Vi kommer att succesivt publicera information på vår hemsida men även via utskick.

Har ni frågor angående projektet under pågående tid kontakta projektchef Claes-Göran Nilsson 0142-680 610 eller mail claes-goran.nilsson@vokby.se.

VÖKBY Bredband AB

Box 94

595 03  BOXHOLM

Karta översikt ny

Intresseanmälan

‎Frågor och svar

Sidan uppdaterades senast 2020-08-04