Vill du anslut din fastighet efter att ett projekt är avslutat, anmäl dig nedan via vårt formulär.
Ansökan är ej bindande. Vi kommer att ta kontakt med dig efter att vi mottagit din ansökan.

Detta ansökningsformulär gäller enbart Vadstena kommun.

Övriga kommuner hänvisas till respektive kommuns hemsida och funktionsbrevlåda.
fiber@boxholm.se
fiber@ydre.se
fiber@odeshog.se