2023-05-02

Ödeshögs kommun kommer att genomföra utbyggnad av fibernätet i området Stora Krokek.

Utbyggnaden sker delvis med statligt stöd. Utbyggnad sker fram till avlämningspunkter vid 69 byggnader.

Brev har skickats ut till berörda fastigheter.

Grävning och förläggning av kanalisation, liksom installation och driftsättning planeras att vara slutförda inom 12–24 månader.

Intresseanmälan Stora Krokek PTS

Informationsbroschyr Stora Krokek PTS