Pressmeddelande | VÖKBY Bredband AB

Bredbandspengar från EU går till Boxholms landsbygd

Datum: 2016-05-02

Bredbandspengar från EU går till Boxholms landsbygd

Länsstyrelsen har beviljat VÖKBY Bredbands bidragsansökan för att bygga fiber på landsbygden kring Ekeby och Rinna i Boxholms kommun. ”Vi är glada över att nu kunna bekräfta att byggnationen blir av.”

Drygt 350 hushåll på landsbygden kring Ekeby och Rinna kommer i år bli erbjudna möjligheten att ansluta sina fastigheter med fiber med hjälp av pengar från EU-finansierade Landsbygdsprogrammet. Det är VÖKBY Bredband som skickat in bidragsansökan och som ansvarar för fibernätets utbyggnad. Kommunikatör på VÖKBY Bredband Dennis Bohman berättar att intresset för fiber är stort:

”Det har varit många som frågat om projektet i Ekeby och Rinna kommer att genomföras under månaderna vi inväntat beslut från Länsstyrelsen. Vi är glada över att nu kunna bekräfta att byggnationen blir av.”

Beviljat ekonomiskt stöd från Jordbruksverkets Landsbygdsprogram har varit en grundläggande förutsättning för projektets genomförande.

”På grund av de långa avstånden mellan hushållen är det ofta väldigt kostsamt att bygga fibernät på landsbygden. Med beviljat stöd från Landsbygdsprogrammet kan vi erbjuda en kraftigt reducerad anslutningsavgift för de hushåll som väljer att ansluta sin fastighet i detta läge.”

VÖKBY Bredband kommer i början av vecka 18 bjuda in boende inom projektområdet till ett informationsmöte.

”Mötet kommer äga rum söndagen den 15 maj i Granforsen med start klockan 19. På mötet kommer vi berätta mer om kommande steg och erbjuder intresserade att ställa och få svar på sina frågor.”

  • VÖKBY Bredband levererar bredband till hushåll i Östergötland och Smålandsregionen.
  • VÖKBY Bredband bildades Oktober 2003 av kommunerna Vadstena, Ödeshög, Kinda, Boxholm och Ydre.
  • Kinda kommun sålde i mitten av 2014 sina andelar i företaget. VÖKBY Bredband har sedan dess varit 55% privatägt av SmåNet AB.

Klicka här för att ladda ned meddelandet.

VÖKBY Bredband påbörjar sin fiberbyggnation i Vadstena

Datum: 2016-02-19

VÖKBY Bredband påbörjar sin fiberbyggnation i Vadstena

VÖKBY Bredband har under veckan börjat gräva och bygga ut kommunens fibernät i Vadstena för att ansluta de kunder som valt att delta i företagets fiberprojekt.

VÖKBY Bredband har denna vecka börjat gräva och lägga fiber i Vadstena för att ansluta de kunder som valt att delta i företagets fiberprojekt i område gamla och nya söder. VÖKBY Bredbands kommunikatör Dennis Bohman berättar att fiberprojekten nu har gått in i sina byggnadsfaser:

”Vi har tagit de första spadtagen på Bjälbovägen och under de närmaste veckorna kommer våra grävare ha fullt upp. Vi räknar med att påbörja de första kundinstallationerna i slutet av sommaren och under veckorna därefter ansluta resterande som beställt fiberanslutning med VÖKBY Bredband.”

Bohman förklarar vidare att intresset för fiber är stort:

”VÖKBY Bredbands beställningsperiod för fiberprojekten i Vadstena tog officiellt slut den 12 april, men det kommer fortfarande regelbundet in beställningar från våra projektområden i Vadstena. Vi inkluderar de fastigheter som lämnat in en sen beställning i den mån det är möjligt. Vi har hittills lyckats inkludera alla som beställt fiber.”

VÖKBY Bredbands fiberutbyggnad i Vadstena påbörjas i nya söder. Kort därefter kommer byggnationen att påbörjas i gamla söder och Haga-området.

”Vissa arbetsmoment kommer att lösa av varandra i de olika områdena för att effektivisera bygget.”

  • VÖKBY Bredband levererar bredband till hushåll i Östergötland och Smålandsregionen.
  • VÖKBY Bredband bildades Oktober 2003 av kommunerna Vadstena, Ödeshög, Kinda, Boxholm och Ydre.
  • Kinda kommun sålde i mitten av 2014 sina andelar i företaget. VÖKBY Bredband har sedan dess varit 55% privatägt av SmåNet AB.

Klicka här för att ladda ned meddelandet.