Beställning-Ödeshögs-tätort-20220103 

Infobroschyr

 

2023-01-11 Ödeshög tätort

 

Efter utskicket i oktober har det till kommit beställningar som kommer att grävas när tjälen släppt.

I område rött och grönt har vi påbörjat installationer inne i fastigheter och kommer fortlöpa under våren.

I område blått har den största delen grävts, men har stannat upp med anledning av tjälen. Grävning kommer att återupptas när tjälen har släppt.

I område blått kommer blåsning av fiber påbörjas inom kort.

 

2022-10-18 Ödeshög tätort

 

Område rött och grönt än nu färdig grävda och i nästa etapp kommer det att blåsas ut fiberkabel

till fastigheterna under november månad. Samtidigt som detta görs kommer fastighetsägare att

bokas in för en slutinstallation.

Område blått kommer att börja grävas i november.

Ett nytt erbjudande kommer att skickas ut i oktober till de fastighetsägare som inte gjorde en beställning i första utskicket 2021.

 

2021-12-06 Ödeshögs tätort

 

Beställningsfasen har nu passerat och arbetet med att ansluta fastigheterna i Ödeshögs tätort fortskrider. Sammanställning av samtliga beställningar pågår för att fortsätta med planering av grävning mm.

Samförläggning i tätorten kommer att ske under våren med Vattenfall som kommer att förlägga en elkabel genom hela tätorten. Projektering pågår med att få med kanalisation i samband med grävningen för elkabel, även projektering för grävning utanför samförläggningsområdet pågår.

Tätorten har delats in i 3 delar för att underlätta arbetet med grävning så att det kan ske löpande. Karta

Ett informationsmöte kommer att hållas där man kommer att ge mer information om tidplan för utförandet. Inbjudan till informationsmötet kommer att annonseras.

2021-12-06 

 

 Ödeshögs kommun har beslutat att bygga ut fibernätet i Ödeshögs tätort. Arbetet genomförs av VÖKBY Bredband på uppdrag av Ödeshögs kommun.

Fibernätet kommer att vara ett s k öppet nät, dvs flera tjänsteleverantörer kommer att erbjudas möjlighet att leverera tjänster i nätet. (se vokby.stadsnatsportalen.se) Projektet kommer att genomföras under 2022. Tidsplan kommer att upprättas under vintern för en grävstart våren 2022.

Ett erbjudande har skickats ut till de berörda fastighetsägarna i tätorten. Beställningstid pågår fram till sista januari för att samla ihop de som anmäler sig.

Har du ej fått något erbjudande och är intresserad, skriv ut beställningsblankett via länken nedan och skicka in enligt anvisningarna.