Brev PTS

Beställningsblankett och villkor projekt PTS

2024-02-20

Sammanlagt har vi fått in 47 beställningar i projektet.

Våra projektörer håller på med tomtprojekteringar och det är endast ett fåtal kvar att slutföra. Våran förhoppning är att grävningen ska påbörjas under mars/april av stamsträckor. Tomtgrävning och installation är planerad till hösten.

 

2023-09-18

Vi har påbörjat detaljprojektera, grävning planeras till våren/sommaren 2024. Arbetet med att skriva markavtal, samråd med länsstyrelsen, ansökan till trafikverket pågår.

Hela projektet ska färdigställas till senast 2024-12-31, men kan förlängas vid behov beroende på omständigheter som väder eller oförutsägbara händelser.

Har du frågor?
Om ni vill veta mer om fiberprojektet hittar ni uppdateringar på VÖKBY Bredbands hemsidas projektsidor (www.vokby.se/projekt). Har ni andra frågor kring projektet är ni välkomna att kontakta projektets kontaktperson Kana Gobalasooriyakumar på telefon 0142-680 616 eller e-post: kana.gobal@vokby.se.

 

 

Följebrev erbjudande Kulla – Stekanäs Boxholm

Intressanmälan av erbjudande fiberanslutning

Informationsbroschyr Kulla Stekanäs PTS

 

I november 2022 beviljades Boxholms kommun EU-finansierat bredbandsstöd Next Generation EU för utbyggnad av det befintliga fibernätet i Kulla – Stekanäs. Stödet syftar till att fibernätet byggs ut till anslutningspunkter i direkt närhet till de byggnader som ingår i projektet. Vilka adresser och byggnader som omfattas framgår av bilaga 1. Även de som inte ingår i PTS projektet kan göra en intresseanmälan