Om VÖKBY Bredband

VÖKBY Bredband AB är en tjänsteleverantör med säte i Boxholm som är verksam i stora delar av Östergötland och Småland. Bolaget specialiserar sig inom Internet-, TV- och telefonilösningar via fiber. I vissa fall agerar även VÖKBY Bredband kommunikationsoperatör vilket innebär att företaget även tillhandahåller och driver utrustningen för att möjliggöra fibertjänster i nätet.

VÖKBY Bredband har alltid värderat sina kunder högst. Det är för oss viktigt att våra kunder känner sig trygga i att de beställer och nyttjar en pålitlig, prisvärd och högkvalitativ tjänst som kan konkurrera med de nationsomspännande aktörerna på likvärdiga villkor. Därför lägger VÖKBY Bredband stor vikt vid kompetent och tillgänglig kundservice och kundinformation bredvid driftsäkra tjänster.

Historia

VÖKBY Bredband bildades 2003 när fem kommuner (Vadstena, Ödeshög, Kinda, Boxholm och Ydre) gick ihop för att möta kommunernas ökade behov av pålitligt och modernt Internet. Resultatet blev VÖKBY Bredband som fick i uppdrag att förvalta och förse kommunernas invånare med fiberanslutning.

Under 2014 förändrades ägarstrukturen då Kinda valde att sälja sin andel inom VÖKBY Bredband och företaget blev majoritetsägt av SmåNet AB. Flera av ägarna av SmåNet AB är del av den passionerade personalstyrkan på VÖKBY Bredband. Vadstena, Ödeshög, Boxholm och Ydre äger de resterande 45% av bolaget.

Idag är VÖKBY Bredband en tjänsteleverantör som är verksam i stora delar av Östergötland och Småland med en ständigt ökande kundkrets.