GDPR

Behandling av personuppgifter – GDPR

VÖKBY Bredband AB ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är stark inom företaget när överenskommelser med kunder, leverantörer och entreprenörer upprättas och anlitas.

Med personuppgifter menas namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och/eller annan information som kan härledas till en enskild levande individ – även om kedjan kan vara lång.

Fullständig Personuppgiftspolicy finns att läsa här: Personuppgiftspolicy

Kontakta oss på GDPR@vokby.se om du har frågor eller vill begära ett registerutdrag.

 

Dokument

På denna sida finns viktiga dokument som nya och gamla allmänna och tjänstespecifika villkor, informationsmaterial och dylikt.