Ångerrätt

Som privatkund hos VÖKBY Bredband har du möjlighet att ångra ditt köp av utrustning och/eller tjänstebeställning. Du har 14 dagars ångerrätt. Ångerrätten gäller från dagen du ingick ett avtal om en tjänst (som också kan inkludera viss utrustning) eller erhöll utrustning som beställts som tillägg eller utbyte. Avtal anses ingånget när du erhållit besked om att en viss tjänst är aktiverad eller besked med datum då tjänsten kommer att aktiveras. Detta besked får du via vanligt brev eller e-post.

För att du ska kunna utnyttja ångerrätten ska utrustning som erhållits (TV-box, Telefonibox m.m.) vara i lika gott skick som när du fick den. Utrustningen och dess tillbehör får inte vara skadat, allt skall vara i nyskick. Alla delar som ingår i paketet måste returneras och du betalar returfrakten.

Nummerportering (flytt av nummer) och Ångerrätt

Vid en nummerportering (flytt av nummer till VÖKBY Bredband) är din tidigare operatör skyldig att kostnadsfritt lämna över numret till VÖKBY Bredband även om du har bindnings- eller uppsägningstid kvar hos din tidigare operatör. Även om din tidigare operatör inte får ta betalt av dig för att lämna över ditt nummer till din VÖKBY Bredband kan du få betala avgifter till din tidigare operatör om du bryter ett ingånget avtal innan eventuell bindningstid har löpt ut. Kontrollera därför alltid med din tidigare operatör om du har uppsägnings- eller bindningstid i ditt avtal samt vad det i så fall kostar att bryta avtalet i förtid. Om du vill bryta avtalet i förtid kan du begära att få en slutfaktura baserad på resterande bindningstid. Om du får ett löfte om byte utan kostnad bör du se till att få det i skriftlig form.

Du har rätt att flytta numret under pågående uppsägningstid, men inte när det har stängts av. Då tillfaller numret operatören. Det händer att numret läggs i karantän under en period. Detta innebär att ingen ny abonnent tilldelas numret förrän en viss tid har gått sedan numret blev ledigt. Du kan då fråga om du kan återfå ditt tidigare nummer. Operatören får ta ut en avgift för att ge dig ditt nummer tillbaka i dessa fall.