VÖKBY Bredband har för avsikt att gå in med ansökan om stöd för att finansiera byggnation av ett fibernät i området St Åby med omnejd.

Den planerade fiberutbyggnaden är beroende av att projektet tilldelas stöd av Jordbruksverket i form av beviljat bidrag från landsbygdsprogrammet.

Bidragets eventuella beviljande och storlek beror bland annat på hur många hushåll som visar intresse inom projektområdet.

Detta är en första intresseanmälan och på inget sätt bindande eftersom anslutningskostnader inte kan beräknas förrän vi vet vilket intresse som finns i området och om vi beviljas bidrag eller ej.

Eftersom bidrag beviljas baserat på bl a intressegrad och möjliga anslutningar är det av högsta vikt att du anmäler ditt intresse. Det kan du göra genom att fylla i den intresseanmälan enligt länk på denna sida och skicka in till :

VÖKBY Bredband AB

Box 94

590 10  BOXHOLM

 

Karta översikt

 

Intresseanmälan