Beställning 2022-06-29

Infobrev 2022-06-29

 

Utbyggnad Dagsmosse Ödeshög

2023-12-20

Ett fåtal installationer kvarstår. Vi planerar att utföra installationerna vecka 4-5. Tidsbokning sker ett par veckor i innan.

Besiktning av grävda sträckor samt bedömning av skördeskadeomfattning och utbetalning av ersättning påbörjas under våren.

Vi passar även på att önska er en God Jul!

 

2023-11-15

Från vecka 47 kommer våra installatörer att påbörja tidsbokningar inför installationerna som kommer att ske löpande från och med vecka 48.

 

2023-10-24

Efter en blöt sensommar/höst kan vi nu meddela att grävning i område Dagsmosse är slutfört sedan ett par veckor och stammar har börjats förses med fiber. Grävarbete fortsätter nu vid Egbola. Fiberkabel kommer i närtid blåsas fram till respektive adressplats och rullas upp tillfälligt vid husfasad innan fiberinstallation i huset. Ni kommer bli kontaktade för tidsbokning och överenskommelse om när installationen kan ske. Vi räknar med att huvuddelen av inkomna beställningar har fiber installerat innan jul.

 

2023-06-14

Grävning och förläggning av stammar har försenats på grund av att markerna inte varit tillräckligt upptorkade i området Dagsmosse. Men nu är grävning och stamförläggning igång, och på den nordvästra delen av Dagsmosse är grävningen klar. Vi har tyvärr ett dröjsmål i nordost, där tillstånd från Länsstyrelsen krävs. Förhoppningsvis är det klart inom kort.

Tomtgrävningar i område Dagsmosse och paddelbanan påbörjas i augusti efter semestern. Området Egbola, Norrö, Sik kommer arbete med stammar och beställda tomtgrävningar ske från mitten av september.

Ska ni utföra egengrävning så måste den vara slutförd senast i augusti. Ett brev, via mail, kommer gå ut till berörda. Vi räknar med att fiberblåsningen kan påbörjas i september.

Med ovan vetskap så räknar vi med att kundinstallationer påbörjas i oktober och kan förhoppningsvis vara slutförd i november.

2023-02-02

Under hösten och en bit in på detta år har detaljprojektering samt upplåtande av diverse markavtal utförts och är nu i det närmaste klart. Tomtprojekteringar är utförda. Markarbeten med slangförläggning av stammar kommer påbörjas så snart förutsättningar tillåter.

2022-07-01

I samband med en projektuppföljning av Post och telestyrelsen (PTS) har Ödeshögs kommun fått upplysning om att göra förtydligande om erbjudandet i informationsbroschyr som skickats ut i området.

I erbjudandet som skickades ut 29/4 2022 framgick inte att det som PTS anser skälig kostnad för fiberanslutning maximalt får uppgå till 40 000 kr. Förtydligande har därför skickats ut via brev med hänvisning till tidigare erbjudande. Nytt uppdaterat erbjudande finns tillgängligt via länken ovan.

2022-05-20

Ödeshögs kommun ger nu fastighetsägare på landsbygden runt Dagsmosse möjlighet att ansluta fastigheter och byggnader till Ödeshög kommuns fiberbaserade bredbandsnät.

Erbjudandet gäller både privata fastigheter, företag, organisationer och bostadsrättsföreningar. Ett erbjudande har skickats ut till de berörda fastighetsägarna. Beställning senast 31/7.

Fibernätet är ett så kallat, öppet nät. Det vill säga att det finns fler valmöjligheter av tjänsteleverantörer och deras tjänster för dig sig abonnent. T.ex. bredband, TV, telefon. På vokby.stadsnatsportalen.se ser man vilka tjänsteleverantörer som just nu är aktuella.

Informationsmöte kommer att hållas i Riddarsalen, Ödeshögs kommunhus (Stora Torget 3 i Ödeshög) tisdagen den 31 maj, klockan 18.30. Under mötet kommer Ödeshögs kommun och VÖKBY Bredband berätta mer om projektet samt dess tidplan. Det finns även utrymme för frågor under informationsmötet. Ingen föranmälan krävs.