Beställning 2022-06-29

Infobrev 2022-06-29

 

Utbyggnad Dagsmosse Ödeshög

2023-02-02

Under hösten och en bit in på detta år har detaljprojektering samt upplåtande av diverse markavtal utförts och är nu i det närmaste klart. Tomtprojekteringar är utförda. Markarbeten med slangförläggning av stammar kommer påbörjas så snart förutsättningar tillåter.

2022-07-01

I samband med en projektuppföljning av Post och telestyrelsen (PTS) har Ödeshögs kommun fått upplysning om att göra förtydligande om erbjudandet i informationsbroschyr som skickats ut i området.

I erbjudandet som skickades ut 29/4 2022 framgick inte att det som PTS anser skälig kostnad för fiberanslutning maximalt får uppgå till 40 000 kr. Förtydligande har därför skickats ut via brev med hänvisning till tidigare erbjudande. Nytt uppdaterat erbjudande finns tillgängligt via länken ovan.

2022-05-20

Ödeshögs kommun ger nu fastighetsägare på landsbygden runt Dagsmosse möjlighet att ansluta fastigheter och byggnader till Ödeshög kommuns fiberbaserade bredbandsnät.

Erbjudandet gäller både privata fastigheter, företag, organisationer och bostadsrättsföreningar. Ett erbjudande har skickats ut till de berörda fastighetsägarna. Beställning senast 31/7.

Fibernätet är ett så kallat, öppet nät. Det vill säga att det finns fler valmöjligheter av tjänsteleverantörer och deras tjänster för dig sig abonnent. T.ex. bredband, TV, telefon. På vokby.stadsnatsportalen.se ser man vilka tjänsteleverantörer som just nu är aktuella.

Informationsmöte kommer att hållas i Riddarsalen, Ödeshögs kommunhus (Stora Torget 3 i Ödeshög) tisdagen den 31 maj, klockan 18.30. Under mötet kommer Ödeshögs kommun och VÖKBY Bredband berätta mer om projektet samt dess tidplan. Det finns även utrymme för frågor under informationsmötet. Ingen föranmälan krävs.