Vill du ansluta din fastighet efter att ett projekt är avslutat, anmäl dig nedan via vårt formulär.
Ansökan är ej bindande. Vi kommer att ta kontakt med dig efter att vi mottagit din ansökan.

Detta ansökningsformulär gäller Vökbys ägarkommuner, som även kan använda sig av funktionsbrevlådan på respektive kommuns hemsida.

Övriga kommuner hänvisas enbart till respektive kommuns hemsida och funktionsbrevlåda.

fiber@kinda.se
fiber@åtvidaberg.se