2021-12-06 Ödeshögs tätort

 

Ödeshögs kommun har beslutat att bygga ut fibernätet i Ödeshögs tätort. Arbetet genomförs av VÖKBY Bredband på uppdrag av Ödeshögs kommun.

Fibernätet kommer att vara ett s k öppet nät, dvs flera tjänsteleverantörer kommer att erbjudas möjlighet att leverera tjänster i nätet. (se vokby.stadsnatsportalen.se) Projektet kommer att genomföras under 2022. Tidsplan kommer att upprättas under vintern för en grävstart våren 2022.

Ett erbjudande har skickats ut till de berörda fastighetsägarna i tätorten. Beställningstid pågår fram till sista januari för att samla ihop de som anmäler sig.

Har du ej fått något erbjudande och är intresserad, skriv ut beställningsblankett via länken nedan och skicka in enligt anvisningarna.

 

Beställning-Ödeshögs-tätort-20220103 

Infobroschyr