Följebrev erbjudande Kulla – Stekanäs Boxholm

Intressanmälan av erbjudande fiberanslutning

Informationsbroschyr Kulla Stekanäs PTS

 

I november 2022 beviljades Boxholms kommun EU-finansierat bredbandsstöd Next Generation EU för utbyggnad av det befintliga fibernätet i Kulla – Stekanäs. Stödet syftar till att fibernätet byggs ut till anslutningspunkter i direkt närhet till de byggnader som ingår i projektet. Vilka adresser och byggnader som omfattas framgår av bilaga 1. Även de som inte ingår i PTS projektet kan göra en intresseanmälan