Intresseanmälan Ödebjörnarp PTS

Informationsbroschyr Ödebjörnarp PTS

 

2024-07-04

Projektering pågår. Markavtal med berörda markägare tecknas för de sträckor som ska förläggas. Planerad grävstart tidig höst. Upphandlad entreprenör är GDL.

Tomtprojekteringarna pågår för fullt. Tomtgrävning påbörjas sensommar.

Nedan följer en preliminär tidplan:

2024-04-16

Markupplåtelseavtal håller på att tecknas med berörda fastighetsägare på de tänkta grävsträckorna.

Tomtprojekteringar kommer att påbörjas med start vecka 17.

 

2023-05-02

Ödeshögs kommun kommer att genomföra utbyggnad av fibernätet i området Ödebjörnarp.

Utbyggnaden sker delvis med statligt stöd. Utbyggnad sker fram till avlämningspunkter vid 46 byggnader.

Brev har skickats ut till berörda fastigheter.

Grävning och förläggning av kanalisation, liksom installation och driftsättning planeras att vara slutförda inom 12–24 månader.