Beställning Fiber PTS 2023 Bxh

Informationsbroschyr PTS 2023

 

November 2023 beviljades Boxholms kommun EU-finansierat bredbandsstöd Next Generation EU för utbyggnad av det befintliga fibernätet i Boxholm. Stödet syftar till att fibernätet byggs ut till anslutningspunkter i direkt närhet till de byggnader som ingår i projektet.

Vökby Bredband kommer ha ett informationsmöte i Folkets hus den 16 April kl 18:00 för att informera om projektet.