Beställning-Fiber-PTS-2023-Bxh

Infobroschyr_PTS_2023.Bxh Uppdaterad version 2 2024-06-05

Presentation Informationsmöte 2024-04-16

 

November 2023 beviljades Boxholms kommun bredbandsstöd stödet syftar till att fibernätet byggs ut till anslutningspunkter i direkt närhet till de byggnader som ingår i projektet.

Vökby Bredband kommer ha ett informationsmöte i Folkets hus den 16 April kl 18:00 för att informera om projektet.