Brev PTS

Beställningsblankett och villkor projekt PTS

 

2024-02-20

Sammanlagt har vi fått in 34 st beställningar i projektet.

Just nu pågår detaljprojektering i område lila och rött vilket innebär: Ansöka tillstånd till trafikverket, Länsstyrelsen och markägare. Vi kommer även påbörja i område grönt och gult inom kort.

Våran förhoppning är att grävning ska påbörjas under maj/juni av stamsträckor i lila, rött och grönt, gult är planerat till hösten. Tomtgrävning och installation är planerad till hösten i område lila, rött och våren 2025 i område grönt och gult.

 

2023-09-18

Vadstena Kommun tillsammans med Vökby Bredband kommer ha ett informationsmöte 2023-09-26 kl 18:00.

Vi har påbörjat detaljprojektera område rött och lila, grävning planeras till våren/sommaren 2024. Arbetet med att skriva markavtal, samråd med länsstyrelsen, ansökan till trafikverket pågår.

Detaljprojektering i område grönt och gult kommer att påbörjas under hösten/vintern 2023.

Hela projektet ska färdigställas till senast 2025-03-31, men kan förlängas vid behov beroende på omständigheter som väder eller oförutsägbara händelser.

Har du frågor?
Om ni vill veta mer om fiberprojektet hittar ni uppdateringar på VÖKBY Bredbands hemsidas projektsidor (www.vokby.se/projekt). Har ni andra frågor kring projektet är ni välkomna att kontakta projektets kontaktperson Kana Gobalasooriyakumar på telefon 0142-680 616 eller e-post: kana.gobal@vokby.se.

 

 En bild som visar karta, text, diagram, Plan</p><br /><br /><br /><br />
<p>Automatiskt genererad beskrivning

 

2023-02-23

Vadstena kommun har efter ansökan fått bidrag från PTS (Post och telestyrelsen) för att bygga ut till fler fastigheter inom kommunen.
Projektering samt framtagande av erbjudande till de fastigheter som är berörda pågår.
Mer information kommer här samt på Vadstena kommuns hemsida.

Utbyggnationen kommer att göras av VÖKBY Bredband på uppdrag av Vadstena kommun.