Brev PTS

Beställningsblankett och villkor projekt PTS

2023-02-23

Vadstena kommun har efter ansökan fått bidrag från PTS (Post och telestyrelsen) för att bygga ut till fler fastigheter inom kommunen.
Projektering samt framtagande av erbjudande till de fastigheter som är berörda pågår.
Mer information kommer här samt på Vadstena kommuns hemsida.

Utbyggnationen kommer att göras av VÖKBY Bredband på uppdrag av Vadstena kommun.