Infobroschyr

Beställningsblankett

2022-03-30 Hestra tätort

Vökby Bredband AB har från Ydre kommun fått uppdraget att bygga ut fibernätet i Hestra Tätort. Vi har nu påbörjat planering och grovprojektering av projektet. Ydre kommun vill erbjuda fiberanslutning till alla fastigheter på orten, man erbjuder nu möjlighet för anslutning.

Fibernätet kommer att vara ett s k öppet nät, dvs flera tjänsteleverantörer erbjuds möjlighet att leverera tjänster i nätet. Se aktuella tjänster och tjänsteleverantörer på https://vokby.stadsnatsportalen.se

Kopparnätet stängs successivt runt om i Sverige i takt med att nätet blivit föråldrat och allt fler använder moderna tjänster via fiber- och mobilnät. Telia har meddelat att de 2023-03-31 stänger ned det gamla telenätet i Hestra.

Grävning och förläggning av fiberslang, liksom installation och driftsättning planeras vara slutförda senast 2023-02-28. Eventuella oförutsedda omständigheter, exempelvis arkeologi och väder, kan påverka etablering och tidsplan.

Ett erbjudande har skickats ut till de berörda fastighetsägarna i tätorten. Beställningstid pågår fram till 15 maj.