Allmänt | VÖKBY Bredband AB

Åsksäsongen är här

Nu är åsksäsongen här!

Fibern leder inte ström och är därför inte känslig för åska och kan heller inte leda in störningar i fastigheten.

Däremot är den elanslutna utrustning som finns i hemmen åskkänslig, eftersom den är anslutet till elnätet. För att undvika problem med skadad utrustning, bör du använda dig av åskskydd. För säkerhets skull, dra ändå ur kontakterna när åskan går eller om det finns risk för åskväder, åskskydd är aldrig heltäckande.

Tänk på att all utrustning som är sammankopplad med nätverks- eller andra kablar kan leda vidare överspänningar till flera utrustningar om elen är inkopplad till någon av dessa. Inkommande telefonledningar från det konventionella telenätet kan också leda in överspänningar i fastigheten.

Om den aktiva utrustningen, TV-box eller Telefonibox (utrustning levererad av VÖKBY Bredband) skadas av åskan kontaktar du VÖKBY Bredbands kundservice på telefon 0142-680 680 så får du den utbytt enligt gällande prislista. Garantier på utrustning gäller ej vid åskskada.

VÖKBY värnar om din integritet

25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning GDPR i kraft.

Denna förordning ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL) med syfte att skydda fysiska personers rättigheter och integritet vid hantering av personuppgifter. En följd blir också att hela EU lyder under en och samma lagstiftning.

Grunden i förordningen är att företag endast får samla in och hantera (behandla) personuppgifter för ett tydligt ändamål. När detta ändamål inte längre gäller ska behandlingen upphöra.

VÖKBY behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla de tjänster och produkter som du köper av oss. Vi behandlar också personuppgifter för att kunna uppfylla de lagar och föreskrifter som vi lyder under som bredbandsleverantör.

Mer information om vad vi gör med dina personuppgifter och vilka rättigheter du har kan du läsa i vår nya integritetspolicy.

Ny prislista i Wexnet från 1 maj 2018

I samband med att Wexnet sett över sitt tjänsteutbud ändras förutsättningarna för VÖKBY att leverera tjänster.

Från 2018-05-01 gäller denna prislista för privatpersoner i Wexnets nät:

Tjänst Pris
Internet 100/10 99 kr
Internet 100/100 129 kr
Internet 250/250 199 kr
Internet 500/500 299 kr
Internet 1000/100 599 kr
Triple Play 100/100 med TV Lagom 319 kr
Triple Play 100/100 med TV Stor 369 kr
TV Lagom 149 kr
TV Stor 199 kr
Telefoni 59 kr

Internet i hastigheterna 10/10 och 30/30 utgår detta datum. Kunder med dessa hastigheter kommer flyttas över till 100/10.

Observera att nätavgift från Wexnet tillkommer enligt deras prislista. För företag är prislistan oförändrad tills vidare.

E-postfakturan kan hamna bland skräpposten

En del mottagare av e-postfaktura har problem med att meddelandet ibland inte kommer fram så om du inte erhåller någon faktura var vänlig kontrollera först att den inte har hamnat i din lokala mapp för skräppost.

 

Information gällande Vadstena fastighets AB fibernätsutbyggnad

I Vadstena Fastighets AB’s lägenheter pågår installation av fiberbaserat bredband.

VÖKBY Bredband kommer inte att leverera tjänster i detta nya fibernät.

Kunder som i dag har tjänster från VÖKBY Bredband i Vadstena Fastighets AB’s kabel-TV nät kan behålla
dessa till 30 november 2018.

Därefter upphör VÖKBY Bredbands tjänsteleverans.

Mer information hittar du här:

http://www.vfab.se/aktuellt/installation-av-fiberbaserat-bredband/

TV4 Gruppen AB lägger ned TV4 Sport

VÖKBY Bredband har nyligen tagit del av informationen att TV4 Gruppen AB lägger ned TV4 Sport från den 3 januari 2018. TV4 Sport ingår i VÖKBY-TVs kanalpaket TV Stor.

 

Viktig kundinformation om fakturaavgift och kommande förändringar

Året lider mot sitt slut och i samband med årets sista månad informerar VÖKBY Bredband här om några av de kommande förändringarna som årsskiftet för med sig.

Ny distributör av fakturor

En förändring som sker redan innan årsskiftet är att VÖKBY byter distributör av fakturor. Detta medför att kuverten och fakturorna har aningen förändrat utseende. Dessvärre kommer tjänsten e-faktura för företagskunder temporärt upphöra som en del av distributörsbytet. De företagskunder som idag får sin faktura via e-faktura kommer framöver få sin faktura levererad på pappersavi om det inte sedan tidigare finns en anmälan om faktura via e-post.

Uppdaterade öppettider

Med start den 1 januari 2018 förändrar vi de allmänna och tjänstespecifika villkoren. De nya villkoren finns under fliken dokument. Den huvudsakliga förändringen avser våra öppettider som då blir följande:

Besökstider:
Helgfri måndag till torsdag 08:00 – 17:00
Helgfri fredag: 08:00 – 16:00

Telefontid Kundservice:
Helgfri måndag till torsdag 08:30 – 17:00
Helgfri fredag: 08:30 – 16:00

Felanmälan:
Helgfri måndag till fredag: 08:30 – 20:00
Helger och helgdag: 10:00 – 16:00

Fakturaavgift

Från och med den 1 februari 2018 kommer de kunder som valt att betala sitt abonnemang med en pappersavi att debiteras 29 kr i fakturaavgift. För att slippa denna avgift och samtidigt värna om miljön finns följande alternativ:

E-faktura:
Du anmäler dig enkelt med hjälp av formuläret som finns i din internetbank. Där finner du VÖKBY Bredband som ett av de företag som tillhandahåller e-faktura.

Faktura via e-post:
Du anmäler dig enkelt till faktura via e-post med hjälp av formuläret som finns här.

Till sist önskar alla vi på VÖKBY Bredband dig en riktigt
God Jul & Gott Nytt År!

24Corren har upphört med sina TV-sändningar

24Corren har upphört med sina TV-sändningar via det marksända TV-nätet.

Eftersom VÖKBY Bredband vidaresänt den marksända kanalen upphör också 24Corren som TV-kanal i VÖKBY Bredbands TV-utbud.

 

Mer info finns hos Corren, länk nedan:

http://www.corren.se/nyheter/sa-kan-du-se-24corren-7069139.aspx

Vadstena kommun höjer nätavgiften 1 februari 2018

Vadstena kommun har beslutat att höja nätavgiften från den 1 februari 2018 från 50 kr till 75 kr/månad. För privatkunder tillkommer moms för en total nätavgift på 93,75 kr/månad.

Läs mer om nätavgiften här.

Ny distributör av fakturor från VÖKBY Bredband i december

Som en del av att VÖKBY byter distributör av fakturor förändras även kuverten och fakturorna. Dessa har från i december 2017 aningen förändrat utseende. Nytt är bland annat att kuvertet ser lite annorlunda ut och att fakturan nu trycks på båda sidor på pappret.