Jan
07

200114, planerat underhållsarbete – Wexnet

Den 14 januari kommer Wexnet att genomföra ett planerat underhållsarbete mellan klockan 8.00-17.00.
Arbetet berör 240 kunder i området Vikaholm.
Berörda kunder kommer att påverkas i form av kortare avbrott, någon gång under dagen mellan klockan 08.00-17.00.
Alla slutkunder informeras per mail om aktuellt arbete.
I de fall man upplever problem med sin anslutning, kan berörda kunder eventuellt behöva starta om sin utrustning.

Kategorier Avklarade driftstörningar