190401 Driftstörning Blåvik (i Boxholms kommun) med omnejd. [avhjälpt]

190401 20:00 Vi har för närvarande driftstörning i samtliga tjänster, orsakad av strömavbrott, för kunder i Blåvik (i Boxholms kommun) med omnejd.

Enligt elleverantören ska felet vara åtgärdat i kväll c:a 21:30.

190401 20:40 Strömmen är nu åter och tjänsterna i drift igen.

Eventuellt kan kundplacerad aktiv utrustning, router, TV-box, Telefonibox behöva startas om för att tjänsterna ska fungera normalt igen.

 

 

 

 

2019-03-26 Driftstörning internet vissa områden [avhjälpt]

08:00 För närvarande har vi problem med vår internettjänst, det är ännu oklart vilka områden som berörs.
Störningen upplevs som långsam nedladdningshastighet samt uppladdningshastigheten.
Vi arbetar på problemet så fort vi kan.

10:30 Vi har nu lokaliserat felet och detta beror på en avgrävd fiber utanför vårt nät (Åkersberga Stockholm).
Nätägaren av det drabbade området arbetar på att svetsa ihop samtliga fiber så att trafiken ska delas upp igen och inte ”gå tjockt”.
Vi har inte fått någon åtgärdstid ännu.

2019-03-27 20:30 Fiberskadan i Åkersberga är nu helt återställt och det är normal drift igen. Vi ber om ursäkt att detta avbrott orsakade kapacitetsproblem för våra kunder. Tyvärr var det en större fiber som blev avgrävd och det tog lång tid att återställa samtliga fiber och se till så att kapaciteten gick åter till normal.

190320 Driftstörning Emmaboda, Bamse och Harebo byalag. [uppdaterad info]

190320 06:00 Vi har för närvarande en driftstörning i Emmaboda som drabbar kunder i Bamse och Harebo byalag. Felsökning pågår.

190320 07:30 Vi har åter normal drift efter åtgärd på plats.

Eventuellt kan kundplacerad aktiv utrustning, router, TV-box, telefonibox behöva startas om för att tjänsten ska fungera normalt igen efter avbrottet.

Felsökning i samband med de upprepade avbrott som uppstått efter 190319 tyder på fel i vår utrustning för strömförsörjning i vår centrala kopplingspunkt.

Byte av denna utrustning kommer att ske under dagen 190320. Detta arbete kommer att orsaka kortare avbrott i tjänsterna.

 

7 Mars stänger vi kl 16:00

Torsdagen den 7 Mars stänger vi vår kundservice och kontoret i Boxholm klockan 16:00 för utbildning.

190304 Driftunderhåll Linköping Utsikt AB

Utsikt meddelar:
Att ett planerat underhållsarbete kommer att ske i Linköping 2019-03-04 mellan klockan 00:00 – 06:00.
Under arbetets gång kan det förekomma störningar för internettjänsten.

Om era tjänster inte fungerar efter underhållsarbetet och omstart av fiberanslutning samt tillhörande utrustning är gjord vänligen kontakta VÖKBY Bredband AB på nummer 0142-680 680.

190227 Driftunderhåll Njudung Energi

2019-02-27 Kommer Njudung Energi att utföra ett planerat driftunderhåll på stadsnätet mellan klockan 01:00 – 04:00.
Driftstörningar och avbrott av samtliga tjänster (ej svartfiber) kan upplevas under angiven tid.

Om era tjänster inte fungerar efter omstart av fiberanslutning samt tillhörande utrustning vänligen kontakta VÖKBY Bredbands kundservice på nummer 0142-680 680.

190304 Driftstörning Vadstena, planerad nätombyggnad, ändrat datum från 190218 [avslutat]

Arbetet är avslutat 190304 04:30 utan kända problem. 

På grund av fördröjning i materielleverans är vi tvungna att ändra datum för tidigare annonserat arbete.

Nytt datum är måndag 2019-03-04 mellan klockan 00:00 och 06:00.

Vilka kunder som påverkas av arbetet är oförändrat, se nedan.

Natten mot måndagen den 2019-02-18 mellan klockan 00:00 och 06:00 kommer arbete med flytt av kommunägd fiberförbindelse i Vadstena att utföras.

Orsaken till detta arbete är att Vadstena kommun har beslutat att en befintlig fibersträckning inom kommunen måste flyttas på grund av ett fastighetsbygge.

Under arbetet som beräknas pågå upp till 6 timmar under tidsperioden ovan kommer det att förekomma avbrott och störningar i samtliga tjänster från VÖKBY Bredband och SAPPA för kunder i följande områden:

Centrala Vadstena: HSB BRF Härolden 4.

Enstaka kunder: I och omkring Kastad, Arneberga och Södra vägen.

Företag med svartfiber och kapacitetsförbindelser på sträckan Ödeshög-Vadstena samt enstaka inom Centrala Vadstena påverkas också av detta arbete enligt separat utskickad information.

Efter avslutat arbete kan eventuellt kundplacerat modem/aktiv utrustning, TV-box, telefoni-box, och router behöva startas om för att tjänsterna ska fungera normalt igen.

Om problem kvarstår efter avslutat arbete och omstart av utrustning, kontakta VÖKBY Bredbands kundservice på telefon: 0142-680 680.

 

190311 Driftstörning Vadstena, Rogslösa med omgivning, Borghamn med omgivning, Nässja/Örberga-Säby, planerad nätombyggnad [avslutat]

Arbetet är avslutat 190311 03:50 utan kända problem. 

Natten mot måndagen den 2019-03-11 mellan klockan 00:00 och 06:00 kommer arbete med flytt av kommunägd fiberförbindelse i Vadstena att utföras.

Orsaken till detta arbete är att Vadstena kommun har beslutat att en befintlig fibersträckning inom kommunen måste flyttas på grund av ett fastighetsbygge.

Under arbetet som beräknas pågå upp till 6 timmar under tidsperioden ovan kommer det att förekomma avbrott och störningar i samtliga tjänster från VÖKBY Bredband och SAPPA för kunder i följande områden:

Centrala Vadstena: Enstaka kunder på Järnvägsgatan, Hamngatan, Slottsgatan, Mörby, Sjögatan, Torggatan, Lasarettsgatan, Kastad, Rådhustorget, Myntbacken, Mjölna, Arneberga, Kungs Starby.

Rogslösa och kringliggande områden bl.a. Åsberga, Källstad, Herrestad, Hageby, Yxstad, Kartorp, Erslösa, Åbylund, Häckenäs, Älvestad, Örberga, Vilseberga, Luckerstad, Lundby, Krigsberga, Valla, Svälinge, Åsberga, Broby, Åbylund. Samtliga kunder omfattas.

Borghamn och kringliggande områden bl.a. Västerlösa, Bårstad, Åsby, Djurkälla, Freberga, Rosenlund, Hässleby, Väversunda, Skedet, Nyby, Skogsby. Samtliga kunder omfattas.

Nässja/Örberga-Säby: Samtliga kunder omfattas.

Företag med svartfiber och kapacitetsförbindelser på sträckan Vadstena-Rogslösa-Borghamn samt enstaka inom Centrala Vadstena påverkas också av detta arbete enligt separat utskickad information.

Efter avslutat arbete kan eventuellt kundplacerat modem/aktiv utrustning, TV-box, telefoni-box, och router behöva startas om för att tjänsterna ska fungera normalt igen.

Om problem kvarstår efter avslutat arbete och omstart av utrustning, kontakta VÖKBY Bredbands kundservice på telefon: 0142-680 680.

190208 Driftstörning Hovmantorp – Åtgärdat

2019-02-08 kl: 11:24

Arbetet med att åtgärda störningen gick snabbare än beräknat. Eventuellt kommer mindre åtgärder att behöva genomföras under dagen men man arbetar för att påverka anslutningarna så lite som möjligt.

 

2019-02-08 kl: 11:07

Vi har just nu en störning i Hovmantorp som orsakas av ett strömavbrott i vår station. Vi arbetar för att lösa problemet så fort som möjligt men vi ser att arbetet kommer att ta några timmar.

190213 Driftunderhåll Njudung Energi

Njudung Energi meddelar: Natten den 13 februari mellan klockan 01:00-04:00 kommer det att utföras ett planerat driftunderhåll på stadsnätet.
Driftstörningar och avbrott av samtliga tjänster kan upplevas under angiven tid.

Efter driftunderhållet kan fiberanslutning samt tillhörande utrustning behöva att startas om.
Om tjänsterna inte fungerar efter omstart vänligen kontakta VÖKBY Bredbands kundservice på nummer 0142-680 680.