Apr
04

190423-190510 Planerade driftavbrott i samband med nätombyggnad i Vadstena, område Rogslösa och Borghamn med omnejd. [avslutat]

Vadstena kommun kommer att utföra förstärkningsarbete i fibernätet som berör samtliga kunder på sträckan Vadstena-Rogslösa-Borghamn med omnejd.

Arbetet beräknas börja tisdagen den 23 april 2019 och pågå under c:a tre veckor.

Under arbetet kommer samtliga tjänster periodvis vara otillgängliga. Avbrottstiden per kund beräknas från ett par timmar upp till en dag, vid minst två tillfällen under arbetsperioden. Störningar och försämrad kapacitet kan uppstå under arbetets gång. Arbetet kommer att utföras vardagar mellan 08:00 och 17:00. Om information krävs för vilken dag en viss adress/fastighet kommer att drabbas av avbrott, kontakta VÖKBY Bredband enligt nedan. För att det ska vara möjligt att kontrollera status på respektive kundanslutning efter slutfört arbete rekommenderar VÖKBY Bredband att den aktiva utrustningen (dosan på väggen som är ansluten till inkommande fiber) är strömförsörjd under hela arbetsperioden. Eventuellt kan den aktiva utrustningen, router, TV-box eller telefonibox behöva startas om efter avslutat arbete för att tjänsterna ska fungera normalt igen.

Under arbetets gång följer VÖKBY Bredband löpande upp status på kundanslutningarna.

Om du önskar veta mer om detta arbete kontakta Bredbandsinformationen på Vadstena kommun per telefon: 0143-153 10 eller via e-post: bredbandsinfo@vadstena.se.

För information om planerade avbrottstider eller vid felanmälan av tjänster är du välkommen att kontakta VÖKBY Bredband på telefon 0142-680-680.

Ovanstående arbete är avslutat.

Kategorier Avklarade driftstörningar