Aktuell driftinformation

Här hittar du information om planerade arbeten och driftstörningar.

190122 Driftstörning TRAMAN

2019-01-22 kl 11:15 TRAMAN meddelar att de för närvarande är drabbade av en driftstörning i fibernätet som kan orsaka korta avbrott. De arbetar med att åtgärda felet så snabbt som möjligt.

190118 Driftstörning TV Traman

2019-01-18 09:00 Traman har meddelat att de för närvarande har en driftstörning som drabbar TV kunder i Tranås med omnejd.
De arbetar på att lösa problemet så snart de kan.

190121 Driftunderhåll Ödeshög Skrädeberg

2019-01-21 klockan 10:00 – 13:30 kommer Vattenfall att utföra ett driftunderhåll på elnätet.
Vi har backup i form av UPS som ska hålla tiden ut, skulle arbetet dra ut på tiden kan det förekomma störningar för samtliga tjänster i området kring Skrädeberg i Ödeshögs kommun.

Om era tjänster inte fungerar efter avklarat arbete och omstart av fiberanslutning samt tillhörande utrustning är gjord vänligen kontakta VÖKBY Bredbands kundservice på nummer 0142-680 680.

190117 Akut driftunderhåll Njudung Energi [avklarad]

2019-01-19 mellan klockan 01:00 – 04:00 kommer Njudung Energi att utföra ett akut driftunderhåll på stadsnätet.
Under arbetets gång kan det förekomma störningar/avbrott av samtliga tjänster.

Om era tjänster inte fungerar efter omstart av fiberanslutning samt tillhörande utrustning vänligen kontakta VÖKBY Bredbands kundservice på nummer 0142-680 680.

190112 Större Driftstörning Vetlanda, Njudung Energis öppna Stadsnät [avhjälpt]

190112 14:30 Större Driftstörning Vetlanda, Njudung Energis öppna Stadsnät

För närvarande råder driftstörning som påverkar samtliga tjänster i Stadsnätet i Vetlanda.

Felet är lokaliserat till central utrustning och felavhjälpning pågår.

190112 15:00 Uppdatering, driftstörning avhjälpt

Samtliga tjänster är igång sedan klockan 15:00.

Driftstörningen berörde främst Internet-tjänst.

Eventuellt kan kundplacerad aktiv utrustning och router behöva startas om för att tjänsten ska fungera normalt igen.

 

 

180907 Traman arbetar vidare med uppgradering av system (Tranås)

180305 Traman har påbörjat arbete med planerat byte av system för hantering av kunders tjänster i Traman-nätet. (Tranås)

Kunder som omfattas av detta arbete som är uppdelat i flera etapper framöver är meddelade per brev från Traman vilka datum som gäller .

180907 Tramans arbete med systembyte fortsätter etappvis under hösten och vintern enligt ovan.

 

180319 Problem att nå internet från Windows 10

Vi har sedan en tid upptäckt att ett antal kunder med Windows 10 plötsligt får problem att nå internet, om du upplever detta problem, vänligen följ stegen nedan.

1: Tryck på förstoringsglaset i vänstra nedre hörnet.
2: Skriv: cmd och tryck enter på ditt tangentbord.
3: Du får då upp en svart ruta (kommandotolk) och i den står det t.ex. ”C:\Users\test>”, i denna ruta skriv: ipconfig /release och tryck sedan enter på ditt tangentbord.
4: Efter detta skriver du igen på samma sätt: ipconfig /renew och tryck sedan enter på ditt tangentbord.
5: Stäng kommandotolken genom att antingen skriva exit eller tryck på krysset, starta sedan om din dator.

På platser där VÖKBY Bredband inte är ansvarig nätoperatör ombeds du istället besöka respektive nätoperatörs hemsida för ytterligare information:

iTUX Åtvidaberg, iTUX Kinda, Utsikt, Njudung Bredband, Wexnet, Traman  

Prenumerera på driftinformation via e-post!

E-post