Aktuell driftinformation

Här hittar du information om planerade arbeten och driftstörningar.

190517 Driftstörning Wexnet IPTV [avhjälpt]

Uppdatering 14.00: De allra flesta hade tillbaka sin uppkoppling vid kl 13.26. En liten del av Araby tog lite längre tid, men var igång kl 13.52.

Fiberanslutning samt TV-box kan behöva att startas om.

 

Uppdatering 13.13: Omstarterna som genomfördes har inte gett avsedd effekt och påverkan på nätuppkopplingen fortsätter. Under tiden som vi felsöker kan uppkopplingen komma och gå.

Uppdatering kl. 12.40:  Vi har identifierat felet som påverkat tv-tjänsterna. Vid 12.40 kommer vi att göra en omstart som även kan påverka internetuppkopplingen till och från för vissa kunder.

11:30 Wexnet meddelar:

Vi har för närvarande problem med IPTV-tjänsterna för samtliga tjänsteleverantörer i Wexnet.

Det här påverkar kunder i stora delar av nätet.

Felsökning pågår och vi återkommer med mer information kl 12:30

För mer information se: https://wexnet.se/driftinformation/driftstorning-wexnet-3/

190517 Planerat driftarbete, Lenhovda, Åseda – Wexnet

20190517 kl 12:00 – 13:00 utför Wexnet ett driftarbete som kommer orsaka ett kortare avbrott för kunder i Lenhovda och Åseda med omnejd.

190513 Planerat driftunderhåll, Ydre, samtliga kunder [avhjälpt]

08:00 Underhållet har gått bra och samtliga kunder kom igång redan runt 03:00.
Om ni upplever problem med era tjänster vänligen kontakta kundservice på nummer 0142-680 680.

Under natten till måndagen den 13 maj med början klockan 00:00 fram till klockan 06:00 kommer VÖKBY Bredband att utföra planerat underhållsarbete i centrala system.

Samtliga kunder i Ydre kommun kommer att påverkas av längre avbrott och störningar i VÖKBY Bredbands tjänster (och SAPPA-TV) under ovanstående period.

(Kunder som hyr så kallade svartfiber- och våglängdsförbindelser påverkas inte av detta arbete)

Efter avslutat arbete kan omstart av kundplacerad aktiv utrustning, router, TV-box, telefonibox, behövas för att tjänsterna ska fungera normalt igen.

190423-190510 Planerade driftavbrott i samband med nätombyggnad i Vadstena, område Rogslösa och Borghamn med omnejd. [avslutat]

Vadstena kommun kommer att utföra förstärkningsarbete i fibernätet som berör samtliga kunder på sträckan Vadstena-Rogslösa-Borghamn med omnejd.

Arbetet beräknas börja tisdagen den 23 april 2019 och pågå under c:a tre veckor.

Under arbetet kommer samtliga tjänster periodvis vara otillgängliga. Avbrottstiden per kund beräknas från ett par timmar upp till en dag, vid minst två tillfällen under arbetsperioden. Störningar och försämrad kapacitet kan uppstå under arbetets gång. Arbetet kommer att utföras vardagar mellan 08:00 och 17:00. Om information krävs för vilken dag en viss adress/fastighet kommer att drabbas av avbrott, kontakta VÖKBY Bredband enligt nedan. För att det ska vara möjligt att kontrollera status på respektive kundanslutning efter slutfört arbete rekommenderar VÖKBY Bredband att den aktiva utrustningen (dosan på väggen som är ansluten till inkommande fiber) är strömförsörjd under hela arbetsperioden. Eventuellt kan den aktiva utrustningen, router, TV-box eller telefonibox behöva startas om efter avslutat arbete för att tjänsterna ska fungera normalt igen.

Under arbetets gång följer VÖKBY Bredband löpande upp status på kundanslutningarna.

Om du önskar veta mer om detta arbete kontakta Bredbandsinformationen på Vadstena kommun per telefon: 0143-153 10 eller via e-post: bredbandsinfo@vadstena.se.

För information om planerade avbrottstider eller vid felanmälan av tjänster är du välkommen att kontakta VÖKBY Bredband på telefon 0142-680-680.

Ovanstående arbete är avslutat.

På platser där VÖKBY Bredband inte är ansvarig nätoperatör ombeds du istället besöka respektive nätoperatörs hemsida för ytterligare information:

iTUX Åtvidaberg, iTUX Kinda, Utsikt, Njudung Bredband, Wexnet, Traman  

Prenumerera på driftinformation via e-post!

E-post