Okt
07

Wexnet arbetar med att flytta kundanslutningar från december 2017 fram till våren 2018

Under en period framöver kommer Wexnet att flytta vissa kunders anslutningar i syfte att samla alla kunder i ett och samma nät. Wexnet meddelar att de gör denna förändring för att öka driftsäkerheten på centrala noder.
Arbetet beräknas vara klart i vår.

Flytten innebär ett kortare avbrott för drabbade kunder på ett par minuter per kund. Avbrottet sker under dagtid och Wexnet uppmanar kunder att starta om sin utrustning vid avbrott på över 10 minuter. Wexnet meddelar även att i de fall det finns en e-postadress kopplad till en anslutning kommer Wexnet skicka en förvarning per e-post i omgångar innan flyttarna sker. Det finns dessvärre ingen möjlighet att informera om när en enskild kunds anslutning kommer att flyttas.

Mer information om flytten finns på wexnet.se.

Kategorier Avklarade driftstörningar, Driftinformation Wexnet