Infobroschyr

Beställningsblankett

Tidplan Hestra tätort

 

2022-11-22 Hestra tätort

 

Grävning pågår och beräknas vara avslutad under december månad. Fiberblåsning beräknas påbörjas i december. Fiberkabeln kommer efter blåsningen finnas upprullad vid husfasaden i väntan på fiberinstallationen. Installationer beräknas utföras från vecka 3 2023.

För kunna installera den aktiva utrustningen och för att driftsätta behöver installatören ha tillgång till huset. Ni kommer bli uppringda för bokning och överenskommelse om dag och tid för installation någon gång under veckorna 1-3 2023.

 

2022-06-23 Hestra Tätort

 

Nu påbörjas tomtprojektering av er fastighet. Vi kommer att kontakta er för att boka dag och tid då vi ses och planerar var det ska grävas.

Innan vårt besök fundera lite på nedanstående punkter.

• Var är det lämpligt att komma in med fiberkanalisationen på er tomt?

• Hur det ser ut på er tomt med exempelvis extern el, vatten, avlopp, robotklippare etc. som vi skulle kunna stöta på vid grävning?

• Var ska fibern ansluta till huset?

• Var ska den aktiva utrustningen placeras i huset? Bör placeras i närheten av eluttag.

 

Ska du gräva själv på din egna tomt kan arbetet påbörjas så snart tomtprojekteringen är gjord och att markupplåtelseavtal är påskrivet och inskickat. Slang och erforderligt material avlämnas vid besöket av projektör. Egengrävningen ska vara slutförd senast den 21 oktober 2022.

Vi tar inte emot fler beställningar i projektet.

 

2022-03-30 Hestra tätort

Vökby Bredband AB har från Ydre kommun fått uppdraget att bygga ut fibernätet i Hestra Tätort. Vi har nu påbörjat planering och grovprojektering av projektet. Ydre kommun vill erbjuda fiberanslutning till alla fastigheter på orten, man erbjuder nu möjlighet för anslutning.

Fibernätet kommer att vara ett s k öppet nät, dvs flera tjänsteleverantörer erbjuds möjlighet att leverera tjänster i nätet. Se aktuella tjänster och tjänsteleverantörer på https://vokby.stadsnatsportalen.se

Kopparnätet stängs successivt runt om i Sverige i takt med att nätet blivit föråldrat och allt fler använder moderna tjänster via fiber- och mobilnät. Telia har meddelat att de 2023-03-31 stänger ned det gamla telenätet i Hestra.

Grävning och förläggning av fiberslang, liksom installation och driftsättning planeras vara slutförda senast 2023-02-28. Eventuella oförutsedda omständigheter, exempelvis arkeologi och väder, kan påverka etablering och tidsplan.

Ett erbjudande har skickats ut till de berörda fastighetsägarna i tätorten. Beställningstid pågår fram till 15 maj.