Telefoni

All fast telefoni som levereras av VÖKBY Bredband är så kallad prioriterad telefoni.
Oprioriterad telefoni gör ingen skillnad på vilken typ av trafik som färdas genom en fiberkabel. Vid tillfällen du laddar ner stora filer på en dator eller tittar på flera TV-apparater samtidigt förbrukas en del av fiberns bandbredd. Prioriterad telefoni släpper alltid fram telefonitrafiken i första hand och oavsett om bandbredd förbrukas på annat håll kan du vara helt säker på att telefonitjänsten fungerar utan störningar.

Telefoniabonnemang

Telefoni via fiber möjliggör ett pålitligt alternativ till de gamla telefoniledningarna.

Samtalsavgifter

Öppningsavgift: 0,35 kr/samtal
Samtal inom Sverige: 0,09 kr/min
Samtal till mobil: 1,20 kr/min
Betalsamtal: Enligt gällande tariffer hos respektive operatör.
Samtal till utland: Se separat prislista
Samtal inom VÖKBY Bredbands nät: 0,00 kr/min (om båda parter har VÖKBY Bredband som operatör)

Från 59 kr/mån

Om du vill använda ett befintligt telefonnummer med VÖKBYs telefonitjänst är det viktigt att aldrig säga upp sitt befintliga abonnemang förrän du mottagit en bekräftelse från VÖKBY Bredband. Om du vill behålla ditt tidigare telefonnummer krävs det att beställaren överlåter (så kallat porterar) ditt befintliga nummerabonnemang till VÖKBY Bredband. Detta görs genom att VÖKBY Bredband skickar en förfrågan till nuvarande operatör om att ta över ett befintligt telefonnummer. Detta kan endast göras om det befintliga telefoniabonnemanget inte är uppsagt.

Följande telefonitjänster ingår i abonnemanget:

Instruktioner till hur du använder dessa tjänster hittas i telefonitjänstens inkopplingsbeskrivning.

Tillhörande utrustning

För att få tillgång till VÖKBY Bredbands telefonitjänst krävs en telefonibox och aktiv utrustning.

Telefonibox

Telefoniboxen kopplas till den aktiva utrustningen och behövs för VÖKBYs telefonitjänst. Den aktiva utrustningen leder telefonitrafik till telefoniboxen som sedan fördelar informationen till din telefon. Boxen är liten, lätthanterad, och enkel att ställa undan.

599 kr


Aktiv utrustning

Det är den aktiva utrustningen som tar emot fibern i bostaden. Den omvandlar ljussignaler som skickas genom fiberkabeln till data, som den sedan fördelar vidare till en dator, nätverksrouter, TV-box eller telefonibox.

Internet, TV och telefoni via fiber kräver alltid aktiv utrustning.

1 995 kr

Moms är inkluderat i alla priser