Paus av abonnemang

VÖKBY Bredband erbjuder kunder att frivilligt pausa sitt abonnemang under en period. Ett pausat abonnemang faktureras inte den månatliga tjänstekostnaden förrän tjänsten åter igen är aktiv.

I början av pausperioden faktureras en pausavgift á 250 kr inkl moms.

För att kunna pausa sitt abonnemang måste följande kriterier vara uppfyllda

 • Endast kunder i VÖKBY-nätet kan i dagsläget pausa sina tjänster.
 • Abonnemanget får inte ha bindningstid.
 • Abonnemanget får pausas som längst 11 månader/period.
 • Det går inte att pausa enskild tjänst, utan endast hela abonnemang.
 • Pausavgiften faktureras då paus-perioden inleds.
 • Pausavgift återbetalas ej.
 • Aktivering av pausat abonnemang måste ske på samma adress.
 • Båda parter äger rätt att säga upp avtalet i enlighet som det regleras i allmänna villkor. 1 månads uppsägningstid.
 • För att beställa pausning av sitt abonnemang skickar man in sin anmälan via nedanstående formulär eller i ett e-postmeddelande till kundservice@vokby.se

  Beställ paus av abonnemang

  Paus kan endast beställas på kalendermånader som ej ännu är påbörjade.