Fast bredband

VÖKBY Bredband anser att det ska råda full öppenhet på Internet och att våra kunder ska ha möjlighet att kommunicera med vem som helst, när som helst och var som helst utan några trafikmässiga begränsningar eller filtrering av vissa trafikslag.

VÖKBY Bredband levererar fibertjänster i stora delar av Östergötland och Småland. Nedanstående priser utgår från VÖKBY-nätet. Priser och utbud på varor och tjänster kan se annorlunda ut i andra nät som VÖKBY Bredband är verksam inom.

Nätavgift tillkommer alltid när det finns minst en aktiv fibertjänst.

Internet 10/10

Nedladdning: 10 Mbit/s
Uppladdning: 10 Mbit/s

Beskrivning:
En grundläggande Internettjänst för verksamheten som inte har stora krav på överföringstider. Hastigheten är lämplig för nätsurfning, e-post hantering med bilagor och liknande lätt Internetanvändning.


Internet 50/50

Nedladdning: 50 Mbit/s
Uppladdning: 50 Mbit/s
Beskrivning:
Detta är hastigheten för verksamheten med vissa krav på kortare överföringstider då större mängder data ska skickas eller hämtas. Lämpligt för nätsurfning, e-post hantering med bilagor och en del nedladdning av data. Hastigheten är lämplig för verksamheten som kräver att ett mindre antal datorer eller användare kan använda Internet samtidigt.


Internet 100/100

Nedladdning: 100 Mbit/s
Uppladdning: 100 Mbit/s

Beskrivning:
Detta är hastigheten för verksamheten med medelhöga krav på kortare överföringstider då större mängder data ska skickas eller hämtas. Lämpligt för nätsurfning, e-post, en nedladdning av data och egna servrar som inte hanterar stora mängder data mot Internet. Hastigheten är lämplig för verksamheten som kräver att ett antal datorer eller användare kan använda Internet samtidigt.


Internet 250/250

Nedladdning: 250 Mbit/s
Uppladdning: 250 Mbit/s
Beskrivning:


Internet 500/500

Nedladdning: 500 Mbit/s
Uppladdning: 500 Mbit/s

Beskrivning:
Detta är hastigheten för verksamheten med höga krav på korta överföringstider då större mängder data ska skickas eller hämtas. Lämpligt för nätsurfning, e-post, en nedladdning av data och egna servrar som hanterar data mot Internet. Hastigheten är lämplig för verksamheten som kräver att många datorer eller användare kan använda Internet samtidigt.


Internet 1000/1000

Nedladdning: 1000 Mbit/s
Uppladdning: 1000 Mbit/s

Beskrivning:
Detta är hastigheten för verksamheten med mycket höga krav på korta överföringstider då stora mängder data ska skickas eller hämtas. Lämpligt för nätsurfning, e-post, en nedladdning av data, Internetbaserade databackups och egna servrar som hanterar stora mängder data mot Internet. Hastigheten är lämplig för verksamheten som kräver att stort antal datorer eller användare kan använda Internet samtidigt.


Tillhörande utrustning

Aktiv utrustning

Beskrivning:
Den aktiva utrustningen tar emot fibern i fastigheten. Den omvandlar ljussignaler som skickas genom fibern till data, som den sedan fördelar vidare till en dator, nätverksrouter, TV-box eller telefonibox.

Internet och telefoni via fiber kräver alltid aktiv utrustning.

1 596 kr
Installationsavgift tillkommer

 

Moms är exkluderat i alla priser