190517 Driftstörning Wexnet IPTV [avhjälpt]

Uppdatering 14.00: De allra flesta hade tillbaka sin uppkoppling vid kl 13.26. En liten del av Araby tog lite längre tid, men var igång kl 13.52.

Fiberanslutning samt TV-box kan behöva att startas om.

 

Uppdatering 13.13: Omstarterna som genomfördes har inte gett avsedd effekt och påverkan på nätuppkopplingen fortsätter. Under tiden som vi felsöker kan uppkopplingen komma och gå.

Uppdatering kl. 12.40:  Vi har identifierat felet som påverkat tv-tjänsterna. Vid 12.40 kommer vi att göra en omstart som även kan påverka internetuppkopplingen till och från för vissa kunder.

11:30 Wexnet meddelar:

Vi har för närvarande problem med IPTV-tjänsterna för samtliga tjänsteleverantörer i Wexnet.

Det här påverkar kunder i stora delar av nätet.

Felsökning pågår och vi återkommer med mer information kl 12:30

För mer information se: https://wexnet.se/driftinformation/driftstorning-wexnet-3/

190512 Akut driftunderhåll VÖKBY telefoni [avhjälpt]

Söndagen den 190512 mellan klockan 00:01 och 07:00 kommer vår leverantör av telefoni att utföra ett akut driftunderhåll som påverkar telefonitjänsten i samtliga nät.

Störningar samt avbrott upp till en timme kommer att förekomma i telefonitjänsten under arbetsperioden ovan.

 

190510 Driftstörning TV – Wexnet [avhjälpt]

2019-05-10 kl 15:45: Wexnet meddelar att de sedan 13:30 är drabbade av en driftstörning som orsakar störningar på TV-tjänst. Felsökning pågår.

Uppdatering kl 16.45: Wexnet har identifierat felet som påverkat tv-tjänsterna. Vid 16.45 kommer det göras en omstart som även kan påverka internetuppkopplingen till och från för vissa kunder. Wexnets bedömning är att omstarten tar cirka en timme. Om du haft avbrott och upplever problem att få igång din anslutning bör du testa att stänga av din utrustning för att sedan åter starta den.

Uppdatering kl 17.25: Omstarten beräknas pågå fram till omkring 19.00. Vissa kunder kan tappa sin internetförbindelse i omkring 15-20 minuter. Om du haft avbrott och upplever problem att få igång din anslutning bör du testa att stänga av din utrustning för att sedan åter starta den.

Uppdatering kl 19.05: Alla kunder, förutom ett fåtal kunder i Ljungsåsa, har nu fått tillbaka såväl tv-tjänst som internetuppkoppling. Tekniker är på väg ut för att åtgärda problemen som finns i Ljungsåsa.

Åtgärdat kl 20.07: Problemen i Lammhult/Ljungsåsa är nu åtgärdade och hela nätet ska nu fungera. Det kan krävas en omstart av din utrustning för att den ska komma igång igen.

Information på Wexnets hemsida:

https://wexnet.se/driftinformation/driftstorning-iptv/

 

 

190517 Planerat driftarbete, Lenhovda, Åseda – Wexnet

20190517 kl 12:00 – 13:00 utför Wexnet ett driftarbete som kommer orsaka ett kortare avbrott för kunder i Lenhovda och Åseda med omnejd.

190508 Driftstörning Wexnet [avhjälpt]

15:30 Wexnet meddelar:

Vi har för närvarande en driftstörning i bredbandsnätet, felsökning pågår

Orsak: Okänd

Berörda områden: Delar av Wexnets nät

Wexnet arbetar för att åtgärda störningen så fort som möjligt. Vi återkommer med information när vi vet mer.

För mer information se Wexnets hemsida på: https://wexnet.se/driftinformation/driftstorning-wexnet-2/

Uppdatering från Wexnet 17:27:

Störningen är nu åtgärdad

Orsak: Utrustningsfel

Det kan krävas omstart av aktiv kundutrustning, Router, TV-box, Telefonibox för att tjänsterna ska komma igång igen.

190507 Störningar SVT 1 Småland/SVT 2 Småland, TV4 Växjö Kronobergs län och Jönköpings län.

2019-05-07 mellan klockan 10:00 – 18:00 genomför Teracom en omfattande frekvensomläggning som påverkar SVT1 Småland, SVT2 Småland samt TV4 Växjö för kunder i Kronobergs län och Jönköpings län.

2019-05-08 Ekonomiavdelningen stängd

Under onsdagen den 8 maj kommer ekononomiavdelningen att vara stängd för utbildning.

Från torsdag åter ordinarie öppettider.

190429 Driftstörning internet och TV samtliga områden [Avhjälpt]

20:00 Driftstörningen ser nu ut att vara avklarad. Omstart av fiberanslutning samt tillhörande utrustning kan behövas för att era tjänster skall hoppa igång igen.
Vi ber om ursäkt för det långa avbrottet och hoppas att ni tar hänsyn till att vi har arbetat så fort vi har kunnat för att avlösa detta problem. Anledningen till att det drog ut på tiden var för att det var ett större jobb som gjordes under natten med många olika åtgärder, vi var tvungna att felsöka steg för steg för att kunna lokalisera problemet. Felkällan var hårdvara relaterade.

15:40 Efter nattens arbete med syfte att bygga ut nätet för flera kunder och att kunna erbjuda högre hastigheter konstaterar vi att uppdateringen inte fungerat som tänkt. Störningar för vissa kunder avseende internet och TV, inom samtliga områden kommer att finnas även under eftermiddag och kväll. Vi arbetar fortsatt på att lösa problemet så snabbt vi kan.

08:00 Efter nattens arbete har vi en driftstörning som drabbar vissa internet och TV kunder i samtliga områden.
Vi arbetar på att lösa problemet så snabbt vi kan.

Denna sida kommer att uppdateras.

190428 Akut driftunderhåll VÖKBY telefoni

Söndagen den 190428 klockan 22:00 till måndag 190429 klockan 06:00 kommer vår leverantör av telefoni att utföra ett akut driftunderhåll som påverkar telefonitjänsten i samtliga nät.

Störningar samt avbrott kommer att förekomma i telefonitjänsten under arbetsperioden ovan.

 

190513 Planerat driftunderhåll, Ydre, samtliga kunder [avhjälpt]

08:00 Underhållet har gått bra och samtliga kunder kom igång redan runt 03:00.
Om ni upplever problem med era tjänster vänligen kontakta kundservice på nummer 0142-680 680.

Under natten till måndagen den 13 maj med början klockan 00:00 fram till klockan 06:00 kommer VÖKBY Bredband att utföra planerat underhållsarbete i centrala system.

Samtliga kunder i Ydre kommun kommer att påverkas av längre avbrott och störningar i VÖKBY Bredbands tjänster (och SAPPA-TV) under ovanstående period.

(Kunder som hyr så kallade svartfiber- och våglängdsförbindelser påverkas inte av detta arbete)

Efter avslutat arbete kan omstart av kundplacerad aktiv utrustning, router, TV-box, telefonibox, behövas för att tjänsterna ska fungera normalt igen.