181101 Akut driftunderhåll Yxnerum, Åtvidabergssträckan [Avklarad]

181101 08:00 VÖKBY Bredband kommer att utföra ett kortare driftunderhåll nu på morgonen till följd av arbetet som var natten till måndag.
Det kan förekomma mindre störningar under arbetets gång.

Vi beklagar att detta kom med kort varsel.

Beräknad klartid: 181101 klockan 08:15.

Uppdatering: 08:15 Driftunderhållet är nu avklarad.

181113 Driftunderhåll iTUX Kinda

ITUX meddelar att ett planerat arbete kommer att ske mellan 2018-11-13 klockan 00:00 och 2018-11-13 klockan 06:00 för abonnenterna i Kinda kommun.
Anledningen till detta driftunderhåll är flytt av central infrastruktur som kommer att leda till att tjänsterna störs under arbetets gång.

Om era tjänster inte fungerar efter omstart av fiberanslutning samt tillhörande utrustning vänligen kontakta VÖKBY Bredbands kundservice på 0142-680 680.

181030 Driftstörning internet samtliga områden [Avklarad]

16:30 För närvarande har vi en driftstörning som drabbar samtliga kunders internettjänst.
Problemet yttrar sig i långsamma hastigheter.

Vi arbetar på problemet och beräknad klartid är idag 2018-10-30 klockan 20:00.

Uppdatering: Vi har nu lokaliserat felkällan, vi har felanmält detta till annan part och vi avvaktar åtgärd.

Uppdaterad klartid: 2018-10-30 klockan 22:00.

Uppdatering: Tyvärr så kommer inte denna driftstörning att bli avklarad till 22:00 då vi måste ha åtgärdshjälp från extern part.
Vi beklagar om detta har ställt till problem för er. Denna sida kommer att bli uppdaterad så fort vi har ytterligare information att delge er.

Uppdaterad klartid: 2018-10-31 klockan 10:00.

181112 Driftunderhåll Boxholm med omnejd

2018-11-12 mellan klockan 00:00 – 03:00 natten mot måndag kommer VÖKBY Bredband att utföra ett driftunderhåll som drabbar kunder i Boxholm med omnejd.
Under detta arbete kan det förekomma störningar för era tjänster då vi ska uppgradera central utrustning.

Om ni har problem med internet, TV eller telefoni efter detta arbete och omstart av fiberanslutning samt tillhörande utrustning inte hjälpte, vänligen kontakta kundservice på nummer 0142-680 680.

Uppdatering 09:00 Efter detta underhåll drabbades vissa kunder av telefoniproblem. Vi arbetar på att åtgärda detta så snart som möjligt.

181114 Driftunderhåll Wexnet [avhjälpt]

Mellan klockan 00:00 – 03:00 kommer Wexnet tillsammans med VÖKBY Bredband att utföra ett driftunderhåll som påverkar samtliga kunder och tjänster i Wexnets nät.
Under denna tid kommer det att vara störningar för era tjänster, om du upplever problem efter driftunderhållet och omstart av fiberanslutning samt tillhörande utrustning är gjord vänligen kontakta VÖKBY Bredbands kundservice på nummer 0142-680 680.

181026 Driftstörning Horn, Hycklinge, Kisa

13:14 ITUX meddelar att de just nu upplever en mindre driftstörning i Horn, Hycklinge, Kisa.
Felsökning och åtgärd pågår.

181030 Akut driftinformation internet samtliga nät [Avklarad]

Under tisdagen den 30 oktober mellan klockan 09:00 och 14:00 kommer VÖKBY Bredband utföra ett underhåll för att öka kapaciteten i nätet.

Detta underhåll ska inte påverka normal drift då vi har redundans men informeras i det fall om underhållet skulle drabbas av oförutsedda omständigheter.

Om ni upplever några problem under denna tid vänligen kontakta VÖKBY Bredbands kundservice på 0142-680 680.

181112 Driftunderhåll VÖKBY telefoni

Måndagen den 181112 mellan klockan 00:01 och 04:00 kommer vår leverantör av telefoni att utföra ett driftunderhåll som påverkar telefonitjänsten i samtliga nät.

Störningar samt avbrott kommer att förekomma i telefonitjänsten under arbetsperioden ovan.

 

181018 Driftstörning Wexnet [uppdatering 18:03]

181018 13:25

Wexnet meddelar att de har en driftstörning som påverkar samtliga Wexnets kunder och därmed tjänster från VÖKBY Bredband.

Felsökning pågår.

Mer information kommer.

https://wexnet.se/driftinformation/uppdatering-driftstorning-i-wexnet/

181018 14:47

Wexnet meddelar att de flesta kunder nu har återfått sin anslutning men på grund av en fördröjningseffekt kan det dröja innan alla kunder är igång igen.

https://wexnet.se/driftinformation/uppdatering-driftstorning-i-wexnet/

181018 16:25

Wexnet meddelar att preliminär klartid för de kunder som fortfarande inte har återfått sin anslutning är omkring kl 18.

https://wexnet.se/driftinformation/uppdatering-driftstorning-i-wexnet/

181018 18:03

Wexnet meddelar att driftstörningen nu är åtgärdad. Om du fortfarande upplever problem med din anslutning,  prova med att starta om din utrustning.

 

 

 

181016 Akut driftarbete Wexnet

Wexnet meddelar att de kommer att utföra ett akut driftarbete klockan 00:00 – 05:00 natten mellan tisdag 16 oktober – onsdag 17 oktober.
Under denna tid kommer det att bli ett kortare avbrott för samtliga kunder då central utrustning kommer att behöva bytas ut.

Om tjänsterna inte fungerar efter omstart vänligen kontakta kundservice på nummer 0142-680 680.