181126-27 Driftstörning Vadstena planerat elavbrott

Måndagen den 181126 från klockan 23:00 till Tisdagen den 181127 klockan 04:00 har elleverantören Vattenfall meddelat planerat strömavbrott på följande adresser/områden i Vadstena:

St Persskolan, Borgmästaregatan, Nådendalsvägen, Filippasväg, Birgittasväg, Margaretavägen, Lundstedtska villan, Wallerska villan, Dalsgården.

Under perioden ovan kommer det att förekomma driftavbrott i VÖKBY Bredbands samtliga tjänster för vissa kunder i och omkring ovanstående områden.

Även kunder som har ström i närliggande områden kan påverkas av avbrott i VÖKBY Bredbands tjänster.

Efter arbetets slut kan kundplacerad aktiv utrustning, router, TV-box, telefonibox behöva startas om för att tjänsterna ska fungera normalt igen.

Om problem kvarstår efter detta arbete kontakta VÖKBY Bredbands kundservice på telefon: 0142 – 680 680.

 

 

181128 Driftunderhåll Wexnet – Internet, TV, Telefoni

2018-11-28 Kommer VÖKBY Bredband tillsammans med Wexnet att utföra ett driftunderhåll som drabbar samtliga tjänster.
Driftunderhållet gäller uppgradering av central hårdvara.

Om era tjänster inte fungerar efter detta underhåll och omstart av samtlig utrustning är gjord, vänligen kontakta VÖKBY Bredband på nummer 0142-680 680.

Starttid: 2018-11-28 00:00
Beräknad klartid: 2018-11-28 03:00

181114 Driftstörning Wexnet [avhjälpt]

Efter nattens driftunderhåll har vi stött på problem med internettjänsten.

Vi har ingen beräknad klartid mer än att vi fokuserar fullt ut på att lösa problemet.
Vi ber om ursäkt för detta.

09:45 Denna driftstörning skall nu vara avklarad.
Vänligen starta om er utrustning och kontakta VÖKBY Bredband om det inte skulle fungera efter detta.

181126 Driftunderhåll Ödeshög, Ydre, Växjö (Griffel) [avhjälpt]

2018-11-26 mellan klockan 00:00 – 03:00 natten mot måndag kommer VÖKBY Bredband att utföra ett driftunderhåll som drabbar kunder i Ödeshög (med omnejd), Ydre (med omnejd), Växjö-Griffel (med omnejd).
Under detta arbete kan det förekomma störningar för era tjänster då vi ska uppgradera central utrustning.

Om ni har problem med internet, TV eller telefoni efter detta arbete och omstart av fiberanslutning samt tillhörande utrustning inte hjälpte, vänligen kontakta kundservice på nummer 0142-680 680.

181109 Service av avbrottsfri kraft

Under fredagen den 9 november mellan klockan 10:00 och 17:00 kommer VÖKBY Bredband utföra underhåll av avbrottsfri kraft i huvudnoden i Boxholm.

Denna service ska inte påverka normal drift men informeras i det fall att underhållet skulle drabbas av oförutsedda omständigheter.

VÖKBY Bredband utför service regelbundet för att säkerställa central drift i händelse av omfattande elavbrott.

181119 Driftunderhåll VÖKBY telefoni

Måndagen den 181119 mellan klockan 00:01 och 04:00 kommer vår leverantör av telefoni att utföra ett driftunderhåll som påverkar telefonitjänsten i samtliga nät.

Störningar samt avbrott kommer att förekomma i telefonitjänsten under arbetsperioden ovan.

 

181203 Driftstörning planerat arbete i Vadstena Kabel-TV nät (Modemkunder)

Måndagen den 181203 mellan klockan 09:00 och 13:00 kommer planerat arbete med ombyggnad i Kabel-TV nätet i Vadstena att utföras.

Under perioden ovan kommer kortare avbrott och störningar att uppstå i samtliga VÖKBY Bredbands tjänster för kunder som använder modem via Kabel-TV nätet i Vadstena.

 

181104 Driftstörning Malexander – Internet, TV, Telefoni [Avhjälpt]

Vi har för närvarande en driftstörning i Malexander, internet, TV samt telefonitjänsten är påverkade för vissa kunder.

Uppdatering 10:00: Vi arbetar på att få igång driften så snart som möjligt.

Starttid: 2018-11-04 09:00
Beräknad klartid: 2018-11-04 12:00

181128 Driftstörning Traman – Internet, TV, Telefoni

Traman meddelar att ett planerat driftunderhåll kommer att utföras på grund utbyte av central utrustning.
För mer information se Tramans hemsida på www.traman.se

Starttid: 2018-11-28 03:00
Beräknad klartid: 2018-11-28 06:00

181102 Driftstörning Hestra – Internet, TV, Telefoni [Avhjälpt]

Vi har för närvarande en driftstörning i Hestra med omnejd, internet, TV samt telefonitjänsten är påverkade.

Uppdatering 08:15: Tekniker är utskickad till plats för att påbörja felsökning.

Uppdatering: 08:30: Vi har lokaliserat felkällan och driften är nu åter, orsaken var en felande UPS.

Starttid: 2018-11-02 00:16
Beräknad klartid: 2018-11-02 10:00