190211 Driftstörning Vadstena-Väderstad, Furåsa, Hygnestad, planerat arbete

Natten mot måndagen den 2019-02-11 mellan klockan 00:00 och 06:00 kommer VÖKBY Bredband att utföra planerat underhållsarbete på fiberförbindelse mellan Vadstena och Väderstad.

Under arbetet som beräknas pågå c:a 3-4 timmar under tidsperioden ovan kommer det att förekomma avbrott och störningar i samtliga tjänster från VÖKBY Bredband och SAPPA för kunder på sträckan mellan Vadstena och Väderstad (Furåsa, Hygnestad).

Efter avslutat arbete kan eventuellt kundplacerad aktiv utrustning, TV-box, telefoni-box, och router behöva startas om för att tjänsterna ska fungera normalt igen.

Om problem kvarstår efter avslutat arbete och omstart av utrustning, kontakta VÖKBY Bredbands kundservice på telefon: 0142-680 680.

 

190211 Driftstörning Motala, Tjällmo, planerat arbete

Natten mot måndagen den 2019-02-11 mellan klockan 00:00 och 06:00 kommer VÖKBY Bredband att utföra planerat underhållsarbete för utökad kapacitet på fiberförbindelse från Vadstena till Motala och Tjällmo.

Under arbetet som beräknas pågå c:a 60 minuter under tidsperioden ovan kommer det att förekomma avbrott och störningar i samtliga tjänster från VÖKBY Bredband och SAPPA för kunder i Motala och Tjällmo.

Efter avslutat arbete kan eventuellt kundplacerad aktiv utrustning, TV-box, telefoni-box, och router behöva startas om för att tjänsterna ska fungera normalt igen.

Om problem kvarstår efter avslutat arbete och omstart av utrustning, kontakta VÖKBY Bredbands kundservice på telefon: 0142-680 680.

 

 

 

190122 Driftstörning TRAMAN

2019-01-22 kl 11:15 TRAMAN meddelar att de för närvarande är drabbade av en driftstörning i fibernätet som kan orsaka korta avbrott. De arbetar med att åtgärda felet så snabbt som möjligt.

190118 Driftstörning TV Traman

2019-01-18 09:00 Traman har meddelat att de för närvarande har en driftstörning som drabbar TV kunder i Tranås med omnejd.
De arbetar på att lösa problemet så snart de kan.

190121 Driftunderhåll Ödeshög Skrädeberg

2019-01-21 klockan 10:00 – 13:30 kommer Vattenfall att utföra ett driftunderhåll på elnätet.
Vi har backup i form av UPS som ska hålla tiden ut, skulle arbetet dra ut på tiden kan det förekomma störningar för samtliga tjänster i området kring Skrädeberg i Ödeshögs kommun.

Om era tjänster inte fungerar efter avklarat arbete och omstart av fiberanslutning samt tillhörande utrustning är gjord vänligen kontakta VÖKBY Bredbands kundservice på nummer 0142-680 680.

190117 Akut driftunderhåll Njudung Energi [avklarad]

2019-01-19 mellan klockan 01:00 – 04:00 kommer Njudung Energi att utföra ett akut driftunderhåll på stadsnätet.
Under arbetets gång kan det förekomma störningar/avbrott av samtliga tjänster.

Om era tjänster inte fungerar efter omstart av fiberanslutning samt tillhörande utrustning vänligen kontakta VÖKBY Bredbands kundservice på nummer 0142-680 680.

190112 Större Driftstörning Vetlanda, Njudung Energis öppna Stadsnät [avhjälpt]

190112 14:30 Större Driftstörning Vetlanda, Njudung Energis öppna Stadsnät

För närvarande råder driftstörning som påverkar samtliga tjänster i Stadsnätet i Vetlanda.

Felet är lokaliserat till central utrustning och felavhjälpning pågår.

190112 15:00 Uppdatering, driftstörning avhjälpt

Samtliga tjänster är igång sedan klockan 15:00.

Driftstörningen berörde främst Internet-tjänst.

Eventuellt kan kundplacerad aktiv utrustning och router behöva startas om för att tjänsten ska fungera normalt igen.

 

 

2019-01-07 Driftstörning TV iTUX Kinda, Åtvidaberg [Avhjälpt]

Efter nattens driftarbete tillkom en störning gällande TV.
Detta problem avhjälps genom att dra ur strömmen till TV-boxen, vänta 20 sekunder och sedan koppla tillbaka strömmen.

Hjälper inte detta kontakta VÖKBY Bredband på nummer 0142-680 680.

190107 Driftstörning Ödeshög, Skrädeberg med omnejd [avhjälpt]

190107 12:19 På grund av ett längre avbrott i strömförsörjningen har vi för närvarande en driftstörning i Ödeshög, Skrädeberg med omnejd.

Vi väntar besked om åtgärdstid från elleverantören.

190107 13:20 Strömmen är nu åter och samtliga tjänster är i normal drift igen.

Eventuellt kan kundplacerad aktiv utrustning, TV-box, telefonbox och router behöva startas om för att tjänsterna ska fungera normalt igen.

 

 

 

190107 Driftunderhåll iTUX Kinda och Åtvidaberg samt efterföljande störningar. [avhjälpt]

2019-01-07 klockan 00:00 – 03:00 natten mot måndag kommer VÖKBY Bredband att utföra ett driftunderhåll som drabbar kunder i iTUX nät i Kinda (med omnejd) och Åtvidaberg (med omnejd).
Under arbetets gång kan det förekomma störningar för samtliga tjänster utom kapacitetsförbindelse/L2 tjänster.

Efter driftunderhållet kan fiberanslutning samt tillhörande utrustning behöva att startas om.

Om ni har några frågor gällande detta, kontakta VÖKBY Bredbands kundservice på nummer 0142-680 680.

2019-01-07 08:00 Efter nattens driftunderhåll har vi tyvärr drabbats av störningar och avbrott i våra tjänster. Tekniker arbetar på att lösa problemen så snart som möjligt.

2019-01-07 09:20 Vi har nu lokaliserat och löst problemet som orsakade störningen ovan. Omstart av kundutrustning krävs för att tjänsterna ska fungera normalt igen.