Aug
06

190806 Driftstörningar ITUX Kinda [avhjälpt]

190807 10:42 Itux meddelar: 

Switchar är uppe igen. Tekniker startade om switch.

23:37 Itux meddelar: 

Tekniker på väg.

20:51 Itux meddelar: 

En driftstörning med referens TT168906 har drabbat abonnenter i iTUX Kinda.

Vi upplever just nu en driftstörning som drabbar kunder i Kisa. Felsökning och åtgärd pågår.

 

Kategorier Avklarade driftstörningar