Aug
03

190803 Driftstörning Emmaboda [avhjälpt]

13:45 Strömmen är nu tillbaka och tjänsterna ska nu fungera som normalt igen. Omstart av fiberanslutning samt tillhörande utrustning kan behövas.

 

13:20 För tillfället har vi en driftstörning som drabbar vissa kunder i Emmabodas nät Johansfors med omnejd.

Driftstörningen beror på strömavbrott i central utrustning.

Kategorier Avklarade driftstörningar