Jul
10

190710 Driftstörning Wexnet

08:00 Ingen ny information gällande driftstörningen.

För senaste information se Wexnets hemsida https://wexnet.se/driftinformation/storning-i-wexnet/

 

00:30 Wexnet meddelar: Avbrott på grund av utrustningsfel.

 Vi arbetar för att åtgärda störningen så fort som möjligt. Vi återkommer med information när vi vet mer.

Kategorier Avklarade driftstörningar