Nov
08

181119 Driftunderhåll VÖKBY telefoni

Måndagen den 181119 mellan klockan 00:01 och 04:00 kommer vår leverantör av telefoni att utföra ett driftunderhåll som påverkar telefonitjänsten i samtliga nät.

Störningar samt avbrott kommer att förekomma i telefonitjänsten under arbetsperioden ovan.

 

Kategorier Avklarade driftstörningar