Okt
31

181113 Driftunderhåll iTUX Kinda

ITUX meddelar att ett planerat arbete kommer att ske mellan 2018-11-13 klockan 00:00 och 2018-11-13 klockan 06:00 för abonnenterna i Kinda kommun.
Anledningen till detta driftunderhåll är flytt av central infrastruktur som kommer att leda till att tjänsterna störs under arbetets gång.

Om era tjänster inte fungerar efter omstart av fiberanslutning samt tillhörande utrustning vänligen kontakta VÖKBY Bredbands kundservice på 0142-680 680.

Kategorier Avklarade driftstörningar