Nov
08

181109 Service av avbrottsfri kraft

Under fredagen den 9 november mellan klockan 10:00 och 17:00 kommer VÖKBY Bredband utföra underhåll av avbrottsfri kraft i huvudnoden i Boxholm.

Denna service ska inte påverka normal drift men informeras i det fall att underhållet skulle drabbas av oförutsedda omständigheter.

VÖKBY Bredband utför service regelbundet för att säkerställa central drift i händelse av omfattande elavbrott.

Kategorier Avklarade driftstörningar