Okt
04

181018 Planerat driftunderhåll Rogslösa, Hageby, Herrestad, Yxstad, Örberga med omnejd

Torsdagen den 18 oktober kommer VÖKBY Bredband att utföra planerat underhållsarbete som drabbar vissa kunder i bland annat Rogslösa, Hageby, Herrestad, Yxstad, Örberga med omnejd.

Arbetet som omfattar byte av central utrustning kommer att orsaka avbrott i samtliga tjänster.

Avbrottet kommer att ske under kontorstid (någon gång mellan 10:00-14:00) och beräknas till c:a 60 minuter.

För att få reda på om just din anslutning omfattas av detta arbete eller om du har andra frågor, kontakta VÖKBY Bredbands kundservice 0142-680680

Kategorier Avklarade driftstörningar