Sep
24

181011 Driftunderhåll VÖKBY telefoni

Torsdagen den 181011 mellan klockan 06:00 och 07:00 kommer vår leverantör av telefoni att utföra ett driftunderhåll som påverkar telefonitjänsten i samtliga nät.

Störningar samt avbrott kommer att förekomma i telefonitjänsten under arbetsperioden ovan.

Kategorier Avklarade driftstörningar