Aug
10

180828 Driftunderhåll VÖKBY telefoni

Tisdagen den 180828 mellan klockan 06:00 och 07:00 kommer vår leverantör av telefoni att utföra ett driftunderhåll som påverkar telefonitjänsten i samtliga nät.

Störningar samt avbrott kommer att förekomma i telefonitjänsten under arbetsperioden ovan.

 

Kategorier Avklarade driftstörningar