180319 Driftunderhåll Linköping (Utsikt) | VÖKBY Bredband AB
Mar
12

180319 Driftunderhåll Linköping (Utsikt)

2018-03-19 mellan klockan 00:00 – 06:00 kommer Utsikt att utföra ett underhållsarbete för kunder i Linköping.
Under denna tid kan det förekomma driftstörningar för din internettjänst.

Om tjänsten inte fungerar efter omstart av utrustning vänligen kontakta VÖKBY Bredbands kundservice på telefonnummer 0142-680 680.

Kategorier Avklarade driftstörningar