180305 Traman arbetar med uppgradering av system (Tranås) | VÖKBY Bredband AB
Mar
06

180305 Traman arbetar med uppgradering av system (Tranås)

180305 Traman har påbörjat arbete med planerat byte av system för hantering av kunders tjänster i Traman-nätet. (Tranås)

Kunder som omfattas av detta arbete som är uppdelat i flera etapper framöver är meddelade per brev från Traman vilka datum som gäller .

180305 16:00 Problem har uppstått vid arbetet ovan vilket ger avbrott i tjänsterna för vissa kunder. Felsökning pågår.

180306 08:00 Problemen är åtgärdade. Om tjänsterna fortfarande inte fungerar som de ska, kontakta VÖKBY Bredband.

180307 08:00 Tramans arbete med systembyte fortsätter etappvis enligt ovan.

Kategorier Aktuell driftinformation, Driftinformation Traman