Feb
12

180213 Driftunderhåll ITUX Kinda, Åtvidaberg [avhjälpt]

ITUX meddelar att ett planerat nätarbete kommer att utföras 2018-02-13 mellan klockan 03:00 och 04:00.
Arbetet omfattar kunder i Åtvidaberg och Kinda.

Detta arbete kommer att orsaka avbrott och störningar i samtliga tjänster under perioden ovan.

Efter avslutat arbete kan aktiv utrustning behöva startas om för att tjänsterna ska fungera normalt igen.

Kategorier Avklarade driftstörningar, Driftinformation iTUX