Dec
27

180129 Driftunderhåll VÖKBY telefoni

Under natten till måndagen den 29 januari kommer det utföras ett driftunderhåll som påverkar telefonitjänsten i samtliga nät. Arbetet beräknas pågå mellan klockan 00:01 och 05:00 och störningar samt kortare avbrott kan förekomma under arbetsperioden.

Kategorier Avklarade driftstörningar