Tjällmo tätort

Just nu i projektet

2019-06-18

Du hittar broschyren i digitalt format här: Anslutningsbroschyr Tjällmo 20190617

Och beställningsblanketten här: Tjällmo Anslutningsblankett 20190617

Projektvillkor

  • Projektdeltagare betalar en anslutningsavgift på 23 000 kr per ansluten huskropp.
  • I anslutningskostnaden ingår allt som krävs för att ansluta en fastighet till ett fibernät som exempelvis projektering, grävning, fibersvetsning, montering, installation av aktiv utrustning och grovåterställning. VÖKBY Bredband kan endast skriva avtal med fastighetsägaren.
  • Sista anmälningsdag  är förlängt till 2019-09-15.

Har du frågor?
Om du vill veta mer om tillgängligt tjänsteutbud eller lämna en beställning kan du klicka här www.vokby.se/privat/bestall  eller kontakta VÖKBY kundservice på telefonnummer 0142-680 680 eller via e-post: kundservice@vokby.se.

 

VÖKBY Bredband AB bjuder vi in till ett informationsmöte där vi berättar mer om VÖKBY Bredband och hur vår planering ser ut. Vi kommer också att berätta hur vi uppdaterat vårt erbjudande och bl a att vi inte tar ut någon avgift förrän fastigheten är ansluten och uppkopplad.

Mötet kommer att hållas 2019-08-28 kl 18.00 i församlingshemmet Tjällmo.

Agenda för mötet:

-   Information om VÖKBY Bredband AB

-   Anslutningserbjudande

-   Projektplan, hur går det till rent praktiskt

-   Frågor

Sidan uppdaterades: 2019-08-26