Tjällmo tätort

Uppdatering 2020-07-15

Installation i alla fastigheter är klara.

Asfaltering av gator är beställda till Motala kommun som kommer att utföra detta under hösten 2020.

 

 

Du hittar broschyren i digitalt format här: Anslutningsbroschyr Tjällmo 20190920

Och beställningsblanketten här: Tjällmo Anslutningsblankett 20190920

Projektvillkor

  • Projektdeltagare betalar en anslutningsavgift på 23 000 kr per ansluten huskropp (21 815 kr efter ROT- och RUT-avdrag). Priser inklusive moms.
  • I anslutningskostnaden ingår allt som krävs för att ansluta en fastighet till ett fibernät som exempelvis projektering, grävning, fibersvetsning, montering, installation av aktiv utrustning och grovåterställning. VÖKBY Bredband kan endast skriva avtal med fastighetsägaren.
Uppdatering 2020-06-04
Projektet går nu in i grävfas där Tjällmo grävmaskiner kommer att utföra jobbet. Samtliga fastigheter som är berörda har fått informationsbrev.
Grävning beräknas starta under v24. Efter avslutad grävning kommer fiber att blåsas till de fastigheter som är med i projektet.
Efter avslutad fiberblåsning kommer VÖKBY Bredband att kontakta fastighetsägarna för att påbörja slutinstallation.
Har du frågor?

Om du vill veta mer om tillgängligt tjänsteutbud eller lämna en beställning kan du klicka här www.vokby.se/privat/bestall  eller kontakta VÖKBY kundservice på telefonnummer 0142-680 670 eller via e-post: fiberanslutning@vokby.se.

Övriga frågor om grävning och installation  0142-680 611.

Sidan uppdaterades: 2020-07-15