Tjällmo tätort

Just nu i projektet

2019-10-29

Du hittar broschyren i digitalt format här: Anslutningsbroschyr Tjällmo 20190920

Och beställningsblanketten här: Tjällmo Anslutningsblankett 20190920

Projektvillkor

  • Projektdeltagare betalar en anslutningsavgift på 23 000 kr per ansluten huskropp (21 815 kr efter ROT- och RUT-avdrag). Priser inklusive moms.
  • I anslutningskostnaden ingår allt som krävs för att ansluta en fastighet till ett fibernät som exempelvis projektering, grävning, fibersvetsning, montering, installation av aktiv utrustning och grovåterställning. VÖKBY Bredband kan endast skriva avtal med fastighetsägaren.
  • Sista anmälningsdag  är förlängt till 2020-02-28.

Har du frågor?
Om du vill veta mer om tillgängligt tjänsteutbud eller lämna en beställning kan du klicka här www.vokby.se/privat/bestall  eller kontakta VÖKBY kundservice på telefonnummer 0142-680 680 eller via e-post: kundservice@vokby.se.

Efter utgången tid för beställning har vi fått in 16 st anmälningar. Nästa steg i projektet blir en projektering av samtliga adresser snarast för att komma vidare med att beställa grävning mm.

 

Sidan uppdaterades: 2020-03-06