Förstan

VÖKBY Bredband har fått i uppdrag av Boxholms kommun att ansluta fastigheter i området Förstan i Boxholms tätort till kommunens fibernät.

Ett informationsmöte hölls den 15 november där vi gick igenom hur fiberutbyggnaden är tänkt att gå till.

Tomtprojektering är utförd hos de som lämnat in intresseanmälan.

Beställningsblanketter lämnas in senast den 15 december.

Grävprojektering pågår.

Anslutningsavgift

Priset för installation är 20 000 kr. Hela installationen ingår i priset, även grävning på tomt och installation av mediaomvandlaren.