Ekeby/Rinna Södra

VÖKBY Bredband har fått i uppdrag av Boxholms kommun att ansluta så många på landsbygden som möjligt till fibernätet. Snart kommer vi påbörja arbetet med att ansluta Ekeby Rinna Södra.

Ett informationsmöte hölls den 4 oktober där vi gick igenom hur fiberutbyggnaden är tänkt att gå till.

Alla hushåll som ingår i projektet har fått hem mer utförlig information samt beställningsblanketter  och Markupplåtelseavtal att skriva på.

Grävprojektering av sträckan pågår med framtagning av grävböcker.

Ansökan till Trafikverket är inlämnad.

I dagsläget har 43 fastigheter beställt en anslutning.

Sista ansökningsdagen är den 30 november, men möjlighet att skicka in beställning finns så länge projektet pågår.

 

Anslutningsavgift

Priset för installation är 20 000 kr. Hela installationen ingår i priset, även grävning på tomt och installation av mediaomvandlaren.