Fällhagen

 

VÖKBY Bredband genomför just nu en återetableringsfas i Fällhagen. I och med att man under sommaren/hösten ska asfaltera om någon gata i Fällhagen togs ett beslut om att göra ett återetableringserbjudande till de fastigheter som inte anslöts sig i första skedet. I intresseanmälning delen kom det in 18 anmälningar. Just nu pågår insamling och sammanställning av de som beställt en anslutning.

När projektet var i slutfas tillkom ytterligare ett område vid Karlsberg, där erbjudande har gått ut till fastighetsägarna i det området.

Vid dagens datum har 21 st beställningar kommit in.

Just nu i projektet

Nästa steg är att förbereda för grävning med tomtprojekteringar på fastigheterna. Grävning beräknas att kunna starta under sommaren eller tidig höst.

Vi håller de som har beställt uppdaterade via hemsida och brev.

Slutinstallation hösten 2020
Slutinstallationer och avslutande moment för att färdigställa fiberanslutningen i projektdeltagarnas hem kommer att ske under hösten 2020.

En stund innan din anslutning kan färdigställas kommer VÖKBY Bredband kontakta samtliga projektdeltagare för att boka en tid för slutinstallation. Om du planerar att ersätta någon tjänst med fibertjänster via VÖKBY Bredband är det lämpligt att du i detta skede ser över eventuella uppsägningstider med nuvarande leverantörer.

 

Projektet genomförs utifrån följande kriterier:

  • AnslutningsavgiftPriset för installation är 20 000 kr.Hela installationen ingår i priset, även grävning på tomt.

    Mediaomvandlare ingår ej i projektet.

Sidan uppdaterades: 2020-06-05