Fällhagen

Just nu i projektet

2021-01-05

Samtliga slutinstallationer genomfördes enligt plan och projektet är så gott som avslutat. Kvarstår gör enbart asfaltering och det sker efter vintern när vädret tillåter.

2020-11-30

Installation av kundfiber i brunnar är klar och slutinstallation av fiber i fastigheterna börjar den 1 december och beräknas vara klar till 9 december.

VÖKBY Bredband genomför just nu en återetableringsfas i Fällhagen. I och med att man under sommaren/hösten ska asfaltera om någon gata i Fällhagen togs ett beslut om att göra ett återetableringserbjudande till de fastigheter som inte anslöts sig i första skedet. Via intresseanmälan kom det in 18 anmälningar. Just nu pågår insamling och sammanställning av de som beställt en anslutning.

När projektet var i slutfas tillkom ytterligare ett område vid Karlsberg, där erbjudande har gått ut till fastighetsägarna i det området.

Vid dagens datum (2020-08-07) har 26 st beställningar kommit in.

2020-10-26
Grävningen är snart helt klar och därefter kommer vi lägga en beställning till vår entreprenör för blåsning av fiber.
När blåsningen är klar och så snart fibern är svetsad i brunn kommer vi att skicka ut brev med tidsbokning för slutinstallation i fastighet.
Vi beräknar att slutinstallationerna kommer att ske november/december.
Avvakta med att säga upp era nuvarande abonnemang tills ni fått brevet med tidsbokning.

2020-08-07
Nästa steg är att förbereda för grävning med tomtprojekteringar på fastigheterna som kommer att ske under juli månad. Grävning beräknas att kunna starta under sommaren eller tidig höst.

Vi håller de som har beställt uppdaterade via hemsida och brev.

Slutinstallation hösten 2020
Slutinstallationer och avslutande moment för att färdigställa fiberanslutningen i projektdeltagarnas hem kommer att ske under sen höst 2020.

En stund innan din anslutning kan färdigställas kommer VÖKBY Bredband kontakta samtliga projektdeltagare för att boka en tid för slutinstallation. Det är det lämpligt att du i detta skede ser över eventuella uppsägningstider med nuvarande leverantörer om du planerar att övergå till fibertjänster efter slutförd installation.

 

Projektet genomförs utifrån följande kriterier:

  • Anslutningsavgift Priset för installation är 23 000 kr. Hela installationen ingår i priset, även grävning på tomt och mediaomvandlare.
Sidan uppdaterades: 2021-01-05